Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Føre Var – 01/19. Rustrender i Bergen

13.08.2019 | KoRus-Bergen

Føre Var er en metodikk med formål å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. KoRus-Bergen har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen og Hordaland. Dette er rapport nr. 33.

Føre Var innhenter og analyserer informasjon om den lokale rusmiddelbruken hos enkeltpersoner og instanser. Både kvantitative og kvalitative analysemetoder brukes. Kildene som er benyttet våren 2019 er:

  • 30 statistiske kilder
  • Fem mediekilder
  • Spørreskjema til kjentmenn, spørreskjema og intervju av trendpanel
  • To fokusgrupper

Resultatene fra Føre Var rapporteres og kommuniseres i en rekke faglige fora lokalt og nasjonalt, og kunnskapen bidrar til en omforent forståelse av rusmiddelsituasjonen lokalt. Å samles omkring en felles forståelse av rusmiddelbruken og rusutviklingen innebærer en unik mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

Rusmiddelbildet i 2019 er, ifølge rapporten, mer sammensatt og komplisert enn for en del år siden. Det gjelder både antall rusmidler som er i omløp og hvilke kombinasjoner som blir brukt. Ett av hovedfunnene i denne Føre Var-rapporten er en økning i bruk av og tilgjengelighet på kokain. Langtidstrenden når det gjelder kokain viser en gradvis økning fram til rundt 2014, og deretter en sterkt økende tendens særlig de siste to årene. Rapporten viser også til at organiseringen av omsetningen av kokain er profesjonalisert, gjennom blant annet ny informasjonsteknologi og bruk av innovative distribusjonsmetoder – beskrevet som en «Uberisering» av kokainhandelen. Kokain ser ut til å være mer sosialt akseptert, og det er mer åpenlys bruk. Det gjelder både etablert rusmiljø, uteliv og det generelle samfunn. For amfetaminer, som i likhet med kokain er sentralstimulerende, er det en gradvis økning i langtidstrenden. Dette halvåret gjelder det økning i tilgjengelighet.

Av positive trender ser man at bruk av heroin har gått ned. Vårens Føre Var -rapport viser en sterk nedgang i bruk av dolcontin (morfintabletter med lang virketid), samt i tilgjengelighet av anabole virkestoffer.

I rapporten kan du lese mer detaljert om de ulike rusmidlene. Det er også et kapittel om konsekvenser av rusmiddelbruk, som tar for seg overdoseutrykninger og dødsfall, smittsomme sykdommer og utdeling av brukerutstyr.

Les hele rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)