Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Føre Var Trondheim 01/19

06.08.2019 | KoRus-Midt

KoRus-Midt har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et system for overvåkning av rustrender i Trondheim. Føre Var Trondheim har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i byen. Denne rapporten viser tendenser for de siste seks månedene (oktober 2018 – mars 2019) sammenlignet med halvåret før (april – september 2018). Den første Føre Var-rapporten for Trondheim ble publisert høsten 2018.

Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder:

  • 14 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter, behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner, tolletat og sykehus.
  • 5 mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.
  • Spørreskjema til trendpanel, som vil si 39 anonymiserte personer/informanter/instanser. De er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Trondheim, eller ut i fra sin stilling/posisjon ser eller hører om det som brukes.

Resultatene viser at det har vært en økning i både bruk og tilgjengelighet for flere rusmidler våren 2019. Alkohol har hatt en svak økning i bruk, en sterk økning i tilgjengelighet, og svak nedgang i interesse. Alkohol var det mest brukte rusmiddelet rapportert om fra Trendpanelet (alle 39 hadde sett/hørt om alkoholbruk), og også det rusmiddelet som ble rapportert som mest brukt. Antallet skjenkebevillinger har økt fra 266 i 2017 til 283 i 2018.

I perioden oktober 2018 – mars 2019 var det svak økning i bruk av cannabis, ingen endring i tilgjengelighet og svak nedgang i interesse. Samlet sett gir dette en tendens til svak økning for cannabis.

Av andre narkotiske stoffer er hovedfunnene at det er en liten økning i bruk og interesse for kokain i perioden oktober 2018 – mars 2019, og sterk økning i tilgjengelighet. Samlet gir dette en tendens til sterk økning for kokain. Når det gjelder ecstasy/MDMA var det sterk økning både i tilgjengelighet, bruk og en svak økning i interesse. Xanor (Xanax), med virkestoffet alprazolam, er et legemiddel som har en dempende effekt på sentralnervesystemet. Tendensen for Xanor i perioden oktober 2018 – mars 2019 svak økning i bruk og økning i tilgjengelighet, men ingen endring i interesse. Rivotril er et legemiddel med virkestoffet klonazepam, og brukes til behandling av tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Det var sterk nedgang i bruk og svak nedgang i tilgjengelighet, men svak økning i interesse for Rivotril i perioden oktober 2018 – mars 2019.

Les mer om de ulike rusmidlene og trendene i rapporten >> Føre Var Trondheim 01/19

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)