Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

09.08.2012 | Folkehelseinstituttet 2012:2

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som oppsummerer hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forfatterne har gjennomgått en betydelig mengde relevant litteratur om norsk og internasjonal forskning, inkludert vitenskapelige artikler, rapporter, oppsummeringsartikler og oversiktsanalyser.

Resultatene viser at omtrent ett av ti norske barn mellom 6 og 15 år bor i husholdninger der foreldrene er i konflikt med hverandre, og 10.000 barn opplever skilsmisse årlig. Foreldrekonflikt og samlivsbrudd kan virke negativt på barn og unge gjennom en rekke ulike mekanismer som for eksempel redusert evne til ivaretakelse av barnet, forhøyet fysiologisk aktivering hos barnet og ved at barnet tar på seg skyld for foreldrenes konflikt. Det poengteres i rapporten at det er viktig å huske at foreldrekonflikt og samlivsbrudd sannsynligvis har ulik effekt på barn avhengig av deres alder og utvikling. Forskjeller på barns mestringsstrategier og emosjonelle regulering gjør at noen barn er mer motstandsdyktige enn andre. Funnene fra studiene i rapporten tyder på at mekling kan bidra til bedret kommunikasjon mellom foreldre. Det er derimot for få studier som ser på meklingens effekt på barnets tilpasning for å kunne si noe konkret om dette.

Forfatterne håper at rapporten kan bidra til å rette søkelyset mot både det vi vet og det vi ikke vet når det gjelder å forebygge negative effekter av samlivsbrudd og konflikter for barn og unge. I tillegg ønsker de å stimulere til mer forskning som med større sikkerhet kan vise om mekling kan ha positiv effekt på barn og unges atferd, livskvalitet og helse.

Les rapporten >> Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)