Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen

18.04.2017 | Rapport fra Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. En bibliotekar søkte i januar 2017 etter litteratur i ni relevante databaser. To forskere gikk gjennom alle identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til de forhåndsdefinert inklusjonskriteriene. Vi utførte metodisk kvalitetsvurdering og hentet ut beskrivende data fra inkluderte systematiske oversikter.

Resultater

Vi inkluderte 80 oversikter: 12 systematiske oversikter og 68 ikke-systematiske oversikter. De fleste av de systematiske oversiktene hadde moderat eller høy metodisk kvalitet. De fleste av oversiktene omhandlet både mødre og fedre, mens fire oversikter tok for seg kun mødre. Oversiktene oppsummerte to hovedtyper av tiltak: hjemmebesøksprogram og foreldreveiledningsprogram. Forekomst av vold og mishandling av egne barn var de vanligste utfallene rapportert i de systematiske oversiktene.

Resultatene fra de 12 systematiske oversiktene viste:

  • Hjemmebesøksprogram så ut til å redusere forekomst av barnemishandling og forsømmelse, forbedre foreldreferdigheter og forbedre relasjoner mellom foreldre og barn.
  • Foreldreveiledningsprogram så ut til å redusere risiko for barnemishandling og forbedre foreldreferdigheter.
  • Foreldreveiledning i kombinasjon med tiltak mot rusmisbruk så ut til å forbedre mødres foreldreferdigheter.

Last ned rapporten her

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)