Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak

29.09.2015 | Rapport fra Uni Research Helse, RKBU Vest (2015)

Gjennom de siste 20 årene har en økende andel av barn og unge i Norge fått hjelp av barnevernet.  Til tross for det store omfanget og den betydelige offentlige innsatsen de representerer, har barnevernets hjelpetiltak til nå i svært liten grad vært gjenstand for forskning. Denne rapporten formidler funn fra det første norske forskningsprosjekt som setter barnevernets hjelpetiltak i bred forstand på dagsorden. Prosjektet er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektets overordnete målsetting har vært å øke kunnskapen om barnevernets mest brukte hjelpetiltak når det gjelder målgrupper, formål, innhold og utbytte, og om mulige sammenhenger mellom disse.

Sosiodemografiske forhold indikerer at mottakerne av hjelpetiltak utgjør en sammensatt, men utsatt gruppe. Den store bredden og variasjonen i hvilke problemområder som ligger til grunn for tiltakene, forsterker dette inntrykket. Det er sjeldnere enn før omsorgssvikt som utløser hjelpetiltak. Oftere er det ulike kombinasjoner av oppdragelsesvansker, psykiske vansker hos foreldrene og/eller barna, konfliktfylte relasjoner, skolemessige utfordringer, mangel på et støttende nettverk og trang økonomi som utløser hjelpetiltak.

På tvers av ulike datakilder har det skjedd en dreining mot vekt på veiledningstiltak. Råd og veiledning til foreldrene var det klart mest brukte hjelpetiltaket. Når det ble satt inn støttetiltak, var det oftest i kombinasjon med veiledningstiltak. Dreiningen mot veiledningstiltak har vært sterkere i større enn i mindre kommuner.

Studien viser at åtte av ti foreldre er fornøyd med tiltakene de mottar i samarbeid med barnevernet. Ungdommen er også stort sett fornøyd med tiltakene, men opplever at samarbeidet kan være ustabilt pga skifting av saksbehandlere.

I rapporten nevnes følgende implikasjoner for utvikling av barnevernets hjelpetiltaksarbeid:

  • Behov for en helhetlig, økologisk tilnærming og differensierte hjelpetiltak
  • Sikre at egne tiltaksteam ikke innebærer en innsnevring av hjelpetiltaksbruken
  • Utvikle tiltak basert på virksomme felleselementer
  • Mange trenger hjelp over lengre tid
  • Nettverksmobilisering og familieråd
  • Styrke barn og foreldres medvirkning i forbindelse med tiltaksplanarbeid og ansvarsgrupper
  • Økt satsing på tiltak rettet direkte til barn og unge
  • Tilrettelegging og organisering viktigere enn spesifikke hjelpetiltak for barn og familier med innvandrerbakgrunn

 

Les rapporten >> Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)