Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Global status report on alcohol and health 2014

26.05.2014 | WHO-rapport (2014)

Rapporten gir blant annet profiler for alkoholforbruket for de enkelte WHO medlemslandene, sier noe om alkoholforbrukets innvirkning på folkehelsen og politiske tiltak.

I følge rapporten vister tall fra 2012 at på verdensbasis kan 3,3 millioner dødsfall relateres til bruk av alkohol. Det utgjør 5,9 prosent av alle dødsfall i verden. Alkoholforbruk kan i tillegg føre til avhengighet, øke folks risiko for å utvikle mer enn 200 sykdommer og føre til vold og skader.

Det globale gjennomsnittet er 6,2 liter ren alkohol årlig per person over 15 år, ifølge WHO-rapporten. Rapporten viser videre at Europa er regionen med det høyeste årlige inntaket av ren alkohol per person over 15 år. Gjennomsnittet i Europa ligger på 10,9 liter per person. Aller mest alkohol drikker hviterussere, med hele 17,5 liter ren alkohol per innbygger per år. I Norden har Finland det høyeste gjennomsnittet med 12,3 liter ren alkohol per innbygger per år, mens Norge har 7,7 liter. De delene av verden hvor det drikkes minst alkohol er Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia, hvor gjennomsnittet ligger under 2,5 liter alkohol per person.

Rapporten peker også på det faktum at det er en høyere andel av alkoholrelaterte dødsfall blant menn (7,6 %) enn blant kvinner(4 %). Samtidig er det dokumentert at kvinner kan være mer sårbare for noen alkohol -relaterte helseproblemer i forhold til menn.

Selv om det fokuseres mye på hvor mye alkohol som drikkes, er det et viktig poeng at det fortsatt er mange som er avholdende til alkohol på verdensbasis. Tallene viser at seks av ti av jordens innbyggere aldri bruker alkohol (61,7 %). Trenden er også tydelig på at alkoholforbruket i et land vokser i takt med befolkningens velstandsutvikling.

Rapporten beskriver at flere land allerede er i gang med å styrke tiltak for å beskytte befolkninger mot de negative helsemessige konsekvensene av alkoholbruk, blant annet nasjonalt holdningsskapende arbeid. Eksempler på initiativ og tiltak kan være å øke avgiftene på alkohol, begrense tilgjengeligheten av alkohol ved å heve aldersgrensen, og regulere markedsføring av alkoholholdige drikkevarer. Det er også viktig å styrke helsetjenestene i de enkelte landene gjennom økt forebygging, behandling og omsorg for pasienter og deres familier. Rapporten støtter også initiativer for screening og korte intervensjoner.

 

Gå til rapporten >> Global status report on alcohol and health 2014

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)