Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes»

20.03.2018 | Barneombudet

Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep - 2018

Bakgrunnen for rapporten er at mange barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgrep, uten at samfunnet klarer å beskytte dem. I følge rapporten har hvert 20. barn i Norge opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene, de fleste gjentatte ganger. 30 prosent av alle barn har opplevd å bli utsatt for vold i sitt eget hjem. Blant norske kvinner oppgir mer enn 1 av 5 at de ble utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen, mens nesten 1 av 10 menn oppgir det samme.

Høsten 2017 besøkte Barneombudet seks fylker, hvor de hadde ekspertmøter med barn som har vært utsatt for vold og/eller overgrep i løpet av oppveksten. De snakket med 37 barn og unge i alderen 4 – 23 år. I tillegg hadde de samtaler med unge voksne, som har levd med vold og overgrep i oppveksten. I utgangspunktet var dette et ekspertmøte med nitten unge voksne som spilte inn sine erfaringer og anbefalinger til Barnevoldsutvalget våren 2017. Høsten 2017 samlet Barneombudet ti av ungdommene igjen for å få deres erfaringer med helsetjenestene spesielt.

I denne rapporten kan du lese deres erfaringer med å leve med vold og overgrep, om ungdommenes møte med hjelpeapparatet og deres råd for å oppnå forbedringer.

På bakgrunn av det de har fortalt, er Barneombudet bekymret for at:
- barn mangler kunnskap om hva som ikke er greit å gjøre mot dem,
- barn mangler tilgjengelige voksne de kan si ifra til,
- det er manglende handlingskompetanse hos voksne som jobber med barn,
- oppfølgingstilbudet ikke tar utgangspunkt i barnets individuelle behov,
- ingen sektor eller tjeneste har et særlig ansvar for barn utsatt for vold og overgrep,
- hjelpen ikke foregår på barnas arena.

Basert på disse seks bekymringene, kommer Barneombudets med anbefalinger.

Anbefalingene og rapporten kan leses HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)