Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen

07.12.2015 | Rapport fra FUB, FUG, Universitetet i Agder, Abup og Kristiansand kommune (2015)

Rapporten er et resultat av prosjektet “Hele barnet – hele løpet”. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter.

På bakgrunn av målsettingen ble det utarbeidet 6 problemstillinger:

1. Hvordan vurderes barnehagenes kompetanse i forhold til forebygging, håndtering og oppfølging av mobbing, av foreldre og ansatte i barnehagen?

2. Hvordan vurderer foreldre og ansatte i barnehagen samarbeidet mellom hjem og barnehage i forhold til mobbing?

3. Hvilke holdninger har barnehageansatte og foreldre til mobbing, mobbeoffer og den som mobber?

4. Hvordan forstås begrepet mobbing av foreldre, ansatte og barn i barnehagen?

5. Hvordan opplever femåringen relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen?

6. Hvordan oppstår og opprettholdes samspill mellom barna i småbarnsavdelingene?

Det ble opprettet tre delprosjekter med ulike metodiske innfallsvinkler: Det første av disse bestod av en spørreundersøkelse til foreldre og ansatte. Det andre delprosjektet la vekt på både observasjoner, individuelle- og fokusgruppeintervjuer av barn. Aksjonsforskning ble kombinert med andre etnografiske tilnærminger i det siste delprosjektet.

Resultatene fra delprosjektene drøftes inn under følgende overskrifter:

1. Vennskapets og lekens betydning i arbeidet mot mobbing i barnehagen

2. De voksnes holdninger til mobbing i barnehagen

3. De voksnes handlinger i møte med mobbing i barnehagen.

I tillegg har prosjektet inkludert ulike formidlingsaktiviteter og tre masteroppgaver som en del av arbeidet mot kunnskapsutvikling på feltet. Disse presenteres kort i prosjektrapportens vedlegg.

 

Les rapporten >> Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)