Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder

17.01.2018 | EMCDDA (2017)

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er noen av anbefalingene som kommer frem i rapporten.

Rapporten Health and social responses to drug problems: a European guide baserer seg data fra 30 europiske land. Dette er første gang EMCDDA har laget en oversikt, som viser tilgjengelige tiltak og intervensjoner som praktiseres i Europa for å håndtere konsekvensene av bruken av illegale rusmidler.

Veilederen har et folkehelseperspektiv og gir praktiske råd om hvordan tiltak på narkotikaområdet kan utformes og iverksettes på en bedre måte. Den fungerer også som en inngangsport til et bredt spekter av elektroniske ressurser og inneholder lenker til dokumentasjon og verktøy.

I rapporten er tiltakene gruppert etter ulike typer narkotika og bruksmønstre, behovene til ulike grupper (f.eks tiltak rettet spesifikt mot kvinner, migranter eller ungdom), og problemer knyttet til ulike typer miljøer (f. eks uteliv, fengsler, skoler og lokalsamfunn).

I en pressemelding fra EMCCDA sier direktør Alexis Goosdeel: «EMCDDA har som mål å hjelpe politikere og praktikere med å planlegge og iverksette politikk og programmer som bidrar til et tryggere og sunnere Europa. Den innovative nye veilederen tar opp noen av de viktigste helseproblemene på narkotikaområdet i dag og gir et veikart for prosessen med å utvikle, målrette og gjennomføre effektive tiltak. For å sikre fortsatt relevans må aktørene være forberedt på å tilpasse seg, tenke nytt og utvikle nye typer samarbeid. Veilederen gir dem de verktøyene de trenger for å møte narkotikaproblemene vi står overfor i dagens samfunn, men forbereder dem også på morgendagens problemer.”

Ifølge veilederen ser det ut til at evidensbaserte tiltak vinner terreng i Europa, og at det i dagens økonomiske klima er ekstra viktig å sikre at knappe helseressurser brukes på riktig måte. Det er viktig å kjenne evidensgrunnlaget som understøtter et konkret tiltak, og hvordan det brukes. Bruken av evidensgrunnlag er en “pågående prosess”, og at det er viktig å utvikle kunnskapsgrunnlaget gjennom samarbeid innen forskning, overvåking og utveksling av god praksis.

Det vil ofte være et samspill mellom narkotikaproblemer og andre helsemessige og sosiale problemer. Veilederen peker på at det ofte vil være behov for en helhetlig tilnærming der hjelpeapparatet koordinerer innsatsen. Veilederen inneholder flere eksempler på hvordan et slikt samarbeid kan fungere. Det er usikkert hvor effektive tiltakene er hver for seg, men forskningen tyder på en balansert tilnærming der flere av disse tiltakene kombineres, er det mest effektive.

Internett, sosiale medier, nye betalingsløsninger og krypteringsprogramvare åpner for nye måter å kjøpe og selge narkotika på. Endringene påvirker narkotikamarkeder og bruksmønstre, men gir også nye muligheter til å sette inn helsemessige og sosiale tiltak. Som konkrete tiltak nevnes e-helsetiltak, som ved hjelp av digitale teknologier kan gi råd om skadereduksjon, lære opp behandlingspersonell og nå ut til sårbare unge mennesker som kan ha motforestillinger mot å ha kontakt med mer formelle tiltak.

Veilederen ser på hva som er oppnådd når det gjelder forebygging og reduksjon av narkotikarelaterte helseskader, men viser også hvor det er et potensial for forbedringer. Det fremheves at nye politiske perspektiver og narkotikautfordringer krever fleksible løsninger.

EU har gjennom sin narkotikastrategi for perioden 2013–2020 mål om å redusere avhengighet, narkotikarelaterte skader, dødsfall og etterspørselen av narkotika. Veilederen skal fungere som en støtte til strategien gjennom blant annet å redusere etterspørselen etter narkotika og begrense de helsemessige og sosiale konsekvensene av narkotikabruk.

Rapporten er kun tilgjengelig på engelsk, og kan lastes ned HER 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)