Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Helter og hengehuer. Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer

12.10.2011 | AKAN publikasjon 2/2011

Denne rapporten presenterer forebyggingsrelevant kunnskap om studenter og rus ved høgskoler og universiteter i Norge. Rapporten består av en kunnskapsutviklingsdel og en praktisk forebyggingsdel.

Datamaterialet baserer seg på dybdeintervjuer med 15 tillitsvalgte studenter, og en spørreskjemaundersøkelse sendt ut til i overkant av 6000 studenter ved 3 ulike høgskoler, på sykepleie – og ingeniørstudiet.

Studien viser blant annet at i studietiden er det en høy andel studenter som kan defineres som stordrikkere. Det er flere kvinner som har et risikofylt alkoholkonsum enn menn, men menn drikker fortsatt mest i volum pr. drikkesituasjon. Det viser seg også  at jo mer urban høgskolen er, jo større er andelen studenter med et risikofylt alkoholkonsum. Resultatene antyder at det er de stordrikkende studentene som på mange måter definerer studiekulturen gjennom at disse også er mer aktive i studentorganisasjons - og festliv. Likevel viser funnene at over halvparten ikke har et risikofylt alkoholkonsum, 8 % svarer at de aldri drikker, og flere rapporterer at de føler seg ekskludert fra sosiale arenaer der alkohol dominerer omgangsformene.

Studentene opplever en «Bittersøt» alkoholkultur, hvor det både finnes positive og negative sider ved å drikke alkohol i studenttiden. Dette viser seg blant annet i de såkalte «Fadderukene».
Alkohol er viktig smøremiddel for å bli kjent under fadderukene, men samtidig kan fadderukene fremstå som fylleorientert, og den inkluderer noen, og ekskluderer andre.

Studentene forteller også at konteksten for studierelaterte drikkesituasjoner tilrettelegger for drikking i det de kaller «trygge omgivelser». Fordi studentene kjenner hverandre, tar de også vare på hverandre og hjelper når noen blir for fulle.

Rapporten har også kartlagt hvordan det rusmiddelforebyggende arbeidet ved utdanningsinstitusjonene er organisert og belyser faktorer som fremmer og hemmer det rusmiddelforebyggende arbeidet blant studentene.

Les rapporten >> Helter og hengehuer

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)