Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet

29.08.2014 | Skolerapport fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (2014)

Denne rapporten sammenstiller den mest oppdaterte kunnskapen om hva som bidrar til en bedre utdanningssituasjon, og bedre skoleresultater for barn og unge med barnevernsbakgrunn. Rapporten søker å gi svar på hvordan vi kan sørge for at den hjelpen barnevernet gir støtter opp om barnas skolegang og skoleresultater. Videre søker den å gi svar på hvordan skolen kan tilrettelegge undervisningen for barn i barnevernet, med til dels store problemer i og utenfor skolen, og hvordan bedre samhandlingen mellom aktuelle sektorer.

Svarene gis gjennom å se på hva som viser seg generelt å ha positiv virkning, og på bakgrunn av dette komme med konkrete anbefalinger til både barnevernsektoren og skolesektoren. Det er felles enighet om at momenter som blant annet økt oppmerksomhet til gruppen, forventninger til skoleprogresjon og skoleprestasjon, betydning av stabilitet både i plassering og skolegang, og godt samarbeid på alle nivåer, er viktige for å bedre skoleresultatene til barn i barnevernet.

Anbefalingene i rapporten retter seg mot både utdanningssektoren og barnevernssektoren. For å bedre utdanningssituasjonen til barna er det nødvendig at barnevernet og skolen har langt høyere forventninger og utvikler et bedre samarbeid. De må våge å trå inn på hverandres arenaer, og ikke minst erverve seg bedre kunnskap om hverandres felt.

NOVA har bistått Bufdir i sammenstillingen av sluttrapporten.

 

Les rapporten >> Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)