Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Integrering av erfaringskompetanse. Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin arbeidssituasjon?

08.12.2020 | Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har kommet med en rapport om integrering av erfaringskompetanse. Der beskriver forskere ved Høgskulen på Vestlandet hvordan erfaringskonsulenter med bakgrunn fra rusavhengighet opplever sin arbeidssituasjon. Studien inngår i et aksjonsforsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke integrering av erfaringskompetanse i tjenestene. Forskerne har intervjuet erfaringskonsulenter som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av erfaringer de har gjort seg i forbindelse med egen rusavhengighet. Erfaringskonsulentene er bevisste på at de kan fungere som rollemodeller. Ved sin tilstedeværelse kan de vise at drømmer og håp er oppnåelige og at veien ut av rus er mulig. I arbeidet med tjenestebrukere opplever de å være viktige eksempler og troverdige samtalepartnere. De er opptatt av å fremme håp, også gjennom fokus på mestringen til den enkelte tjenestebruker. Mange erfaringskonsulenter snakker om å snu skam til stolthet. De har erfaringer både med å tilhøre en stigmatisert gruppe, og å bevege seg videre og få en ny identitet.

I intervjuene forteller de om sine positive initiativ, og at de opplever å kunne gjøre en forskjell ved å ta initiativ til forbedringer. De er løsningsorienterte på vegne av tjenestebrukerne, skaper meningsfulle aktiviteter og utvikler tilpasset ettervern for den enkelte. De legger opp til å inkludere på tvers av skillelinjer, og de bygger nettverk. Rapporten viser også hvordan erfaringskonsulentenes arbeidsoppgaver har utviklet seg og endret seg de siste årene, fra relativt begrensede oppgaver, til en stor variasjon i dag. Tidligere var erfarings­konsulenter mest brukt i miljøarbeid og aktivitetstilbud. Nå er de engasjert i tilrettelegging av tjenester, og innehar posisjoner som saksbehandlere, rådgivere i kommuner og i spesialisthelse­tjenesten, i andre offentlige tjenester, og i frivillige organisasjoner. De har oppgaver både på systemnivå og knyttet til oppfølging av tjenestebrukere. Erfaringskonsulentene underviser og veileder internt og eksternt. De sitter i ulike råd og utvalg, hvor de driver med systematisk fagutvikling, og noen arbeider med forskning.

De fleste erfaringskonsulentene som har direkte kontakt med tjenestebrukere, legger ned en omfattende innsats utover ordinær arbeidstid. Mange arbeider ufrivillig deltid, samtidig som det er viktig for dem å være tilgjengelige når det er bruk for dem. Ifølge erfaringskonsulentene er det uvanlig at slik innsats utover avtalt arbeidstid blir kompensert for. Veiledning foregår også i hovedsak på fritid. En del arbeider så mye at de knapt har regulær fritid der de ikke er i kontakt med tjenestebrukere. Men det finnes unntak. Noen få arbeidsplasser har lagt til rette for mer fleksibel arbeidstid og mulighet for veiledning fra andre erfaringskonsulenter.

Mange erfaringskonsulenter opplever det som utfordrende å kommunisere sin kompetanse på en måte som er akseptabel for de andre fagansatte. Noen justerer ned sin atferd ved å snakke mindre om egen erfaring i frykt for å bli oppfattet som ekstra sårbare av de andre fagansatte. Flere er i tvil om hvordan de skal forholde seg til tegn som kan oppfattes som motstand og fordommer. Iblant føler at de må bevise at de er tilliten verdig. Negativ atferd hos fagansatte kollegaer fortolkes ofte som et uttrykk for manglende kjennskap til erfaringskompetanse. 

 

Rapporten kan lastes ned gratis, eller kjøpes hos >> erfaringskompetanse.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)