Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Jeg skulle hatt BUP i en koffert

03.11.2020 | Barneombudet

-  En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov.

Dagens psykiske helsevern er ikke rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp. Det kommer frem i en rapport fra Barneombudet. Målet med rapporten er å peke på noen hovedutfordringer, og på bakgrunn av det komme med anbefalinger om hva som må til for å ivareta barn og unge med behov for behandling og oppfølging av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge er en av de største helseutfordringene vi har i Norge i dag. At et barn får en psykisk lidelse rammer ikke bare barnet, men også familien. Omkostningene for både familiene og samfunnet er store. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barnas videre utvikling.

I denne rapporten har Barneombudet sett på utfordringer innen psykisk helsevern og har hentet inn erfaringer fra både de som får og skal gi hjelp i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Datagrunnlaget baserer seg på intervju/samtaler med 26 ungdommer i alderen 13–19 år, 20 foreldre, 14 ledere fra helseforetak og 20 behandlere i klinisk praksis. Informantene kom fra ulike deler av landet. I tillegg til samtalene innhentet Barneombudet også skriftlig informasjon fra de regionale helseforetakene (RHF) og fylkesmannsembetene. De ønsket informasjon om blant annet de vanligste begrunnelsene for avslag på henvisning, antall mottatte klager på avslag og hvor mange av klagesakene som fikk medhold. Datainnsamlingen pågikk i perioden februar 2019 til januar 2020.

I arbeidet med rapporten har Barneombudet stilt følgende hovedspørsmål: Får barn og unge hjelp når de trenger det? Er praksis ved vurdering av henvisinger god nok? Hva skal til for at hjelpen oppleves tilpasset og god? Opplever ledere og behandlere i BUP at de kan gi et behandlingstilbud som er tilpasset og godt? I hvilken grad ivaretas barn og unges rettigheter i klage- og kontrollsystemet?

Flertallet av ungdommene opplever mange utfordringer i sitt møte med BUP. Mange av de samme utfordringene er også godt beskrevet i kunnskapsoppsummeringer, tilsyn og revisjoner de siste tiårene. Barneombudet ser alvorlig på at tidligere funn ikke er tilstrekkelig fulgt opp, og at vi finner mange av de samme utfordringene i 2020.

I rapporten er det tre hovedfunn:

  1. Alle får ikke den hjelpen de har rett til.
  2. Hjelpen er ikke tilpasset barns individuelle behov.
  3. Ulik ansvarsfordeling.

Barneombudet konkluderer med at dagens psykiske helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp. Skal vi klare det, må tjenestene på en helt annen måte enn i dag sette barns særskilte behov i sentrum. Utfordringene vi finner dreier seg både om veien inn i BUP, om det som skjer mens barnet er i behandling og om veien ut av behandling.

 

Les rapporten >> Jeg skulle hatt BUP i en koffert

Se lanseringsarrangementet 13.oktober 2020 >> på facebook

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)