Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kartlegging av samhandling om utsatte barn og unge

19.02.2018 | Rapport fra Ipsos

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Ipsos gjennomført en bred kartlegging av samhandling om utsatte barn og unge på tvers av sektorer. Kartleggingen inkluderer målgrupper fra tolv tjenester i fire sektorer.

Bakgrunnen for undersøkelsen er 0-24-samarbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring. Der har direktoratene fått i oppdrag å kartlegge hvordan gjeldende regelverk forståes og etterleves, herunder hva som oppfattes som gråsoner og samarbeidsområder for sektorene. Det overordnede målet er bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Rapporten bygger på data fra en spørreundersøkelse gjennomført høsten 2017 blant ledere i tjenester innen helsesektoren, utdanningssektoren, arbeids- og velferdsforvaltningen, barne- og familievernsektoren samt fastleger.

Problemstillingene om tverrsektoriell samhandling er undersøkt både på individnivå og systemnivå. Undersøkelsen dekker temaer som eksisterende samarbeid, behov for samarbeid, kunnskap om andre sektorer, betydning av organisering i tillegg til hvilke forhold som hemmer og fremmer tverrsektoriell samhandling.

Hovedfunnene i rapporten er:

  • Tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge er utbredt, og tjenestene opplever egen sektor som mest åpen for dette.
  • Samarbeidet kjennetegnes mer av systematikk enn tilfeldighet, men eksisterende ordninger benyttes ikke godt nok.
  • Majoriteten av tjenestene kjenner godt til hverandres tilbud, og tjenestene opplever selv å ha noe bedre kunnskap om og innsikt i andre sektorers tjenester enn motsatt.
  • Det er godt tilrettelagt for samarbeid mellom sektorer på egen arbeidsplass, noe som ofte er forankret i ledelsen.
  • Det er relativt stort samsvar på tvers av sektorene når det gjelder hvilke forhold som oppleves som barrierer for god tverrsektoriell samhandling. Institusjonelle forhold som rammevilkår og regelverk utgjør sammen med manglede kunnskap om andre sektorers tjenestetilbud og ansvarsområder de største barrierene.
  • Både myke og harde virkemidler kan bidra til bedre tverrsektorielt samarbeid. Økt vektlegging av positive effekter for barn og unge av samarbeid og økt bruk av samarbeidsavtaler er et par eksempler som nevnes.

 

Les hele rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)