Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering

31.03.2014 | NOVA-rapport 5/2014

Rapporten viser at jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Løsningen mot økte kjønnsforskjeller i skolen er å utvikle en inkluderende skolekultur kombinert med en tydelig klasseledelse, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt potensiale for å lære.

Rapporten er en kunnskapsoppsummering som presenterer forskning fra 2008 og senere om årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

 Tre problemstillinger har vært utgangspunkt for kunnskapsoppsummeringen;

  1. Hva viser undersøkelser om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner?
  2. Hva sier forskningen om årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner?
  3. Hva gjøres for å motvirke kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og har slike tiltak noen effekt?

Kunnskapsoppsummeringen viser at jentene presterer bedre enn guttene i lesing, og guttene har et lite forsprang i matematikk i noen, men ikke alle studier. Jentene ser fortsatt ut til å gjøre det relativt bedre enn gutter med økt alder på de fleste områdene.

I rapporten beskrives ulike mulige årsaker til forskjellene. Jenter som gruppe ser ut til å være mer motivert til å prestere på skolen enn det guttene er. Det kan også være at undervisningsformer som legger mye ansvar på eleven selv, er et større problem for gutter enn jenter. Videre kan forskningen tyde på at gutter er mer sårbare for mobbing og ustabile hjemmeforhold enn det jentene er.

Forskerne bak rapporten fant ikke noen nyere studier av tiltak for å motvirke kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. De fant imidlertid eksempler på norske studier der man har studert skoler som lykkes i å redusere kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner og gjort analyser av hva som kjennetegner disse skolene. Erfaringene er at de skolene som greier å redusere kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, ser ut til å være de som har fokus på å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø uansett elevenes kjønn. Dette understreker viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming til det som skjer i skolen. Skolen trenger sterke og tilstedeværende skoleledere, en god klasseromspraksis og høye forventninger til alle elever.

Les rapporten >> Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)