Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv

06.12.2012 | Nova-rapport (2012)

Konferansen Unge utenfor ble gjennomført på initiativ fra det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd og var et samarbeid mellom Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Intensjonen med rapporten er å holde litt på den læringen, kunnskaps- og erfaringsoverføringen som foregikk på konferansen, for at tematikken og engasjementet ikke skal bli hengende i luften og dø ut i det konferansen er over.

I rapporten trekkes blant annet skolen frem som den mest sentrale arena for å fange opp de unge, og tidlig innsats betones som en forutsetning for å veie opp for ungdommenes ulike utgangspunkt. Samtidig nevnes faren ved å se på utdanning som den enedominerende arena for å bekjempe ungdomsledighet, - løsningen ligger ikke i at alle skal gjennom hele utdanningssystemet. Ikke alle har samme forutsetninger og interesse for lik type kompetanse og ferdigheter, og det påpekes derfor nødvendigheten av å satse på et utvidet kompetansebegrep.

Rapporten anbefaler videre at det må satses på å gi erfaring i arbeid og praksis, i tett samarbeid med arbeidsgivere. Samarbeid mellom ulike sektorer må i større grad på banen for å sikre overgang fra utdanning til arbeid. Det bør også systematisk organiseres og tilrettelegges for læring og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene, og på den måten skapes arenaer for dialog. Med utgangspunkt i likhetene mellom de nordiske landene finnes det et stort potensiale for å lære av hverandre. Også økt mobilitet på tvers av regioner og landegrenser, med bedre samordning av regelverk og strukturer, vil kunne øke den enkeltes muligheter og sikre arbeidsmarkedets virkemåte.

Rapporten avsluttes med å oppfordre til satsning på systematiske evalueringer av de innsatser som er satt i gang for å motvirke marginalisering blant unge.

Les rapporten >> Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv. Oslo, 11.-12.oktober 2012

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)