Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler i befolkning

30.12.2020 | Oslo Economics (2020)

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlag og belyse mulige konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler.

Det er usikkerhet rundt dagens bruk og konsekvensene dette har for livskvalitet, arbeidstilknytning, relatert bruk av helsetjenester og konsekvenser for justissektoren. Det er likevel godt dokumentert at det gir vesentlige samfunnskonsekvenser. Oslo Economics belyser mulige scenarioer for endret bruk basert på dagens bruk i sammenlignbare land, for alle brukergrupper og for cannabis spesielt.

Rapporten er delt inn i følgende overskrifter:

  1. Behov for å kartlegge kostnader og konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler. Her presenteres bakgrunn for oppdraget, formål og metode.
  2. Illegale rusmidler. Underkapitlene tar for seg gjeldende lovverk i Norge, omfang av narkotikabruk, om cannabis, forebyggende arbeid, samt tiltak og behandlingstilbud for rusbrukere.
  3. Konsekvenser og bruk av illegale rusmidler. De syv underkapitlene tar for seg: sykdomsbyrde, deltakelse i utdanning og arbeidsliv, helsetap for pårørende, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, lovbrudd og kriminalitet og justissektoren.
  4. Mulige konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler. Her presenteres metode, resultat og diskusjon.
  5. Mulige drivere for økt bruk av illegale rusmidler. I dette kapitelet er internasjonale trender og den foreslåtte rusreformen tema.

Rapporten viser at bruk av rusmidler koster Norge i dag ca. 35 milliarder kroner i året. Dersom bruken øker til gjennomsnittsnivået i Europa vil kostnadene øke med godt over 12 milliarder kroner. Analysen viser at selv mindre endringer kan gi store konsekvenser for brukere og pårørende, arbeidslivet og offentlige tjenester.

 

Du kan lese hele rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)