Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

28.03.2014 | NOVA rapport 4/2014

Formålet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om kontakten gjennom sosiale medier mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre. Vi har vært opptatt av å få svar på hvilke muligheter en slik kontakt gir, men også hvilke utfordringer dette kan skape. I tillegg var vi opptatt av hvordan foreldre, barn, fosterforeldre, miljøpersonell og barnevernets saksbehandlere forholder seg til denne kontakten.

Studien baserer seg på kvalitative intervju med enkeltinformanter, samt fokusgruppe-intervju. Totalt er det 34 informanter.

Med sosiale medier har foreldre anledning til å utøve et kontinuerlig press overfor barnet. Ikke alle foreldre klarer å se hvordan de belaster barna med egne vansker og klarer derfor ikke å beskytte barna mot å bli både emosjonelt og konkret innblandet i disse. Slik det blir beskrevet, kan den stadige negative kontakten gjennom sosiale medier bidra til at plasseringen av barnet mislykkes. Mange av mødrene formidler at de trenger å lære hvordan de skal opptre på nettet. De erkjenner at de ofte skriver uten å tenke på at barnet faktisk leser det de skriver, og langt mindre tenker de på hvordan barnet kan reagere på tekstene de skriver. Også for foreldre og fosterforeldre skaper kontakt gjennom sosiale medier utfordringer. Blant annet trekkes det frem at mange fosterforeldre ønsker å legge ut bilder av fosterbarna på nettet, og hvordan dette kan oppleves krenkende av mange foreldre.

Det andre hovedtema som trer frem er hvordan kontakt gjennom sosiale medier kan gjøre hverdagen mer håndterlig for barn som bor i fosterhjem eller på institusjon. Den utvidede kontakten sosiale medier gir muligheter til, beskrives å gjøre tilpasningen til et nytt hjem enklere for barnet. Blant annet trekkes det frem hvordan kontakten gir barnet mulighet til å ha hyppigere kontakt med sine foreldre på en måte som ikke var mulig tidligere. En anledning mange barn benytter seg av.

Det siste fremtredende funnet er hvordan samarbeid med foreldre blir avgjørende for å kunne beskytte og skjerme barnet der det er nødvendig. Når kontakten gjennom sosiale medier vanskelig lar seg kontrollere og regulere blir et godt foreldresamarbeid avgjørende for hvordan kontakten gjennom sosiale medier påvirker barnets hverdagsliv. De aller fleste informantene ga uttrykk for at barneverntjenesten ikke jobber nok med å få til et godt foreldresamarbeid.

I praksis er det ikke mulig å regulere eller kontrollere den kontakten barn og foreldre har gjennom sosiale medier. Verken for barneverntjenesten, foster­foreldre eller miljøpersonalet. Heller ikke om det foreligger et vedtak fra fylkes­nemnda vil det i praksis være mulig å regulere kontakten på tvers av hva barn og foreldre ønsker. Dersom barn og foreldre ønsker å ha kontakt med hverandre, vil de alltid kunne finne muligheter gjennom sosiale medier til å oppnå dette.

Les rapporten >> Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)