Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Mangfold og forebygging. Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

31.05.2013 | Rapport i prosjektet «Spillavhengighet og etnisitet II» ved Blå Kors Senter, Oslo (2012)

Målet med dette prosjektet har vært å forsøke å nøste seg frem til gode måter å drive forebygging av spilleproblemer i minoritetsmiljøene i Norge på. I denne rapporten presenteres forslag til forebyggingstiltak, hvilke metoder som er brukt for å nå ut til minoritetsmiljøene, hvilke informasjonskanaler de ser som hensiktsmessige for å forebygge spilleavhengighet i disse miljøene, og hvilke metoder som er brukt for å formidle denne informasjonen.

Informasjonen må formidles på ulike måter i forskjellige miljøer, og man må bruke de kanalene som folk i miljøene lytter til. Det er stor bredde i minoritetsbefolkningen: Det varierer om spill er tabubelagt eller ikke. De lytter til ulike informasjonskanaler. De har ulik grad av integrering og botid i Norge. De har ulikt utdanningsnivå. Hva som virker forebyggende, vil derfor være ulikt i ulike grupper. Forfatterne ser også at informasjon ikke er nok i seg selv for å forebygge spilleavhengighet i disse miljøene. Alt arbeid for å forbedre livssituasjonen til minoritetsbefolkningen og gi folk fremtidsmuligheter, vil kunne virke forebyggende. Gjennom samtaler med ressurspersoner i 44 minoritetsmiljøer og brukere med minoritetsbakgrunn og spilleproblemer ser man at spilleproblemer ofte forårsakes av andre faktorer i livet enn ønske om å spille pengespill. Det vil derfor være forebyggende med en økt innsats når det gjelder økonomisk rådgiving (om forbrukslån, MasterCard, inkasso og lignende), psykisk helsevern, arbeid for å korte ned ventetiden i asylprosessen og lettere tilgang til arbeidsmarkedet.

Å videreutvikle tilbudet for pårørende vil også være en viktig prioritering. I tillegg trengs det kultursensitiv behandling som også tar hensyn til de bakenforliggende årsakene til spilleproblemer. 

Les rapporten >> Mangfold og forebygging. Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)