Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Med framtida i magen. Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og for den gravide?

03.09.2014 | Rapport fra Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken

Verktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål er et kartleggingsskjema som skal måle bruk av alkohol hos gravide før og under graviditet. TWEAK er et av de verktøy som Kompetansesentrene på rusfeltet anbefaler og gir opplæring i.

Denne rapporten baserer seg på intervjuer med jordmødre, spørreskjema og en nettbasert undersøkelse rettet mot de gravide. Kommunene som var med er Gol, Drammen, Skien, Lillesand, Tvedestrand og Sauherad. 254 gravide ble kartlagt i de 5 månedene undersøkelsen varte.

Resultatene viser at det er svært få av de gravide som rapporterer at de drikker alkohol under graviditet, og ingen rapporterer at de har drukket etter at de fikk påvist graviditeten. Men flere rapporterer om et høyt alkoholbruk før graviditet; de har det kartleggingsverktøyet kaller «høyt toleransenivå».

Jordmødrene mener de gravide svarer ærlig om sitt alkoholbruk, men mener også at en kvinne med et eventuelt alkoholproblem neppe ville fortelle om dette gjennom TWEAK kartleggingen. Jordmødrene vektlegger at deres hovedoppgave er å påvirke, ikke avdekke. Både jordmødre og kvinnene gir uttrykk for at kartleggingen kan være en inngangsport for samtaler om levevaner generelt i svangerskapet, om alkoholbruk i familien, og hvordan foreldreskapet vil påvirke deres forhold til alkohol.

Konklusjonen er at det er nyttig med et skjema som rutinemessig sikrer systematisk gjennomgang av alkoholvaner i forbindelse med graviditet, men potensialet i TWEAK som et refleksjonsverktøy er ikke bra nok. Hvis TWEAK skal brukes videre, må det skje forbedringer, slik at det er sammenhenger mellom veiledning, målsettinger og hvordan skjemaet faktisk brukes.

 

 

Gå til rapporten >> Med framtida i magen. Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og for den gravide?

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)