Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

21.02.2019 | Fafo-rapport 2019:01

Bakgrunnen for denne rapporten er at stadig flere barn og unge i Norge vokser opp med foreldre som selv er oppvokst i samfunn som er svært annerledes enn det norske, ikke minst når det gjelder oppdragelsesmetoder, organisering av familieliv og sosial kontroll. Denne rapporten vil belyse ulike sider ved hvordan innvandrede foreldre fra konservative og familieorienterte samfunn oppdrar sine barn i det sekulære, individualistiske Norge.

Temaet for denne rapporten er foreldreskap og sosial kontroll, med særlig søkelys på innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Problemstillingene er knyttet til årsaker og konsekvenser av sosial kontroll: subjektive erfaringer og begrunnelser samt sosial endring.

Rapportens empiriske bidrag består av tre deler: 

  • søkelys på holdninger til kjønn og seksualitet, art og omfang av sosial kontroll
  • studie av foreldres subjektive opplevelser og bekymringer knyttet til det å skulle oppdra barn og ungdom i Norge
  • analyse av kompleksitet og sosial endring i familierelasjoner i en migrasjonskontekst

Rapporten baserer seg på analyser av kvantitative data fra en omfattende spørreundersøkelse blant 16–17-åringer i Oslo og Akershus, som igjen er koblet sammen med offentlige registerdata om økonomiske og demografiske forhold. Det er også gjort analyser på kvalitative intervjuer – individuelle og i grupper – med foreldre, ungdom og unge voksne med innvandrerbakgrunn samt med personer i hjelpeapparat og førstelinjetjeneste.

Både ungdom og foreldre inngår i nettverk og relasjoner der mange av aktørene opplever kryssende krav og forventninger – ikke bare til egen livsførsel, men også til hvordan de bør forholde seg til andres. Det er derfor ikke alltid så enkelt å identifisere hvem som utøver den sosiale kontrollen, og hvem som blir kontrollert. Dette fordi mange – inkludert foreldre, søsken og andre slektninger – kan oppleve å finne seg selv mellom barken og veden, i skvis mellom andres forventninger.

Les hele rapporten >>> Her       

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)