Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen - analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

15.01.2016 | Rapport fra NTNU Samfunnsforskning (2016)

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2015 som omhandler mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2015. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2007 til 2014.

Hovedfunnene i denne undersøkelsen viser at det er små endringer i både mobbing, krenkelser og arbeidsro i norsk skole i 2015, sammenlignet med 2014. 3,7 prosent av elevene svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en liten nedgang fra 3,9 prosent i 2014. Mobbingen avtar med alderen. Eksempler på krenkelser kan være erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. 14,3 prosent svarer at de har opplevd en eller flere av disse krenkelsene to til tre ganger i måneden eller oftere. Skolens personale er ofte uvitende om at disse krenkelsene skjer, og mange elever opplever at de ikke får hjelp. 64 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er uendret fra forrige Elevundersøkelse, men en positiv utvikling fra 2013.

Reduksjonen i andelen som oppgir at de er mobbet fra 2012 til 2013 sammenfaller med revisjonen av Elevundersøkelsen hvor nye spørsmål om ulike former for krenkelser ble inkludert i undersøkelsen. Disse spørsmålene ble plassert like i forkant av spørsmålet om mobbing og det er diskutert i tidligere års rapporteringer og i en analyse av i hvilken grad nedgangen i mobbing etter revisjonen skyldes metodiske effekter eller om det er en faktisk nedgang (se Wendelborg 2015). Konklusjonen er ikke entydig, men det ser ut som om at nedgangen kan skyldes delvis at de nye spørsmålene om krenkelser er plassert rett før spørsmålet om mobbing, samt at undersøkelsen er flyttet fra våren til høsten. I tillegg kan en muligens se spor av en nedgang fra 2011 til 2012 og som kan se ut til å fortsette fra 2013 til 2015, uavhengig av hvilket faktisk nivå mobbingen ligger på.

Les rapporten >> Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen - analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)