Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 2016/17

30.01.2017 | NTNU Samfunnsforskning

Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2016/17, og omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere år, der det er mulig. Det gjelder elevundersøkelser fra 2007 til 2015.

Forekomsten av de som opplever mobbingt to til tre ganger i måneden eller mer, varierer mellom 6,8 (i 2012) og 7,5 prosent (i 2008 og 2011). I 2013 var det bare 4,3 prosent som opplevde mobbing to til tre ganger i måneden eller mer. I 2014 og 2015 var mobbeandelen ytterligere redusert, til henholdsvis 3,9 og 3,7 prosent. I 2016 var det igjen en økning til 4,6 prosent.

Når det gjelder kjønns og aldersfordeling av mobbing, viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 at andelen som opplever at de blir mobbet avtar med alder/klassetrinn. Det er små kjønnsforskjeller i svarfordelingen på spørsmålet om mobbing. Resultatene indikerer imidlertid at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slått, dyttet eller holdt fast.

0,8 prosent av elevene oppgir at de selv har vært med på å mobbe andre, og det er en større andel gutter som mobber. I Elevundersøkelsen 2016 var rundt 37 prosent av mobberne også ofre. Det vil si at 0,3 prosent av alle elever i undersøkelsen er både mobbere og ofre.  1,9 prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2016 har rapportert at de blir mobbet digitalt, og 1,8 prosent oppgir at de er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

Når det gjelder spørsmål om god arbeidsro viser resultatene fra den siste undersøkelsen nærmest identiske svar som fra 2014 og 2015. Når vi sammenligner hvordan resultater var i 2013, ser vi imidlertid en klar tendens til at elevene svarer mer positivt i Elevundersøkelsen 2016, 2015 og 2014. I PISA undersøkelsen fra 2012 til 2015 (Kjærnsli og Rohatgi 2016) er det en nedgang i andelen elever som rapporterer om bråk og uro. Dette samsvarer med tallene i Elevundersøkelsen.

Les rapporten >> Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 2016/17

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)