Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Når lyset knapt slipper inn- en studie av chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer

16.10.2017 | Rapport fra Vestre Viken, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Akershus Universitetssykehus

Denne rapporten baserer seg på ca. 750 anonyme chatlogger fra tjenesten BARsnakk.no, som er en anonym nett-chatt for barn, ungdom og voksne barn av rusmisbrukere. Her kan man snakke med andre som har opplevd noe av det samme som man selv opplever eller har opplevd. Det skal være et ”lufterør” hvis man trenger det, men også en likemannstjeneste hvor du kan få råd og veiledning fra noen som forstår hva du snakker om.

I Norge har om lag 100 000 barn foreldre som har moderat til klart alvorlig rusproblem, og mer enn 200 000 barn har foreldre som ruser seg slik at barna reagerer. Disse barna kan være utsatt for en rekke utfordringer, som ensomhet og isolasjon, skolevansker, lav inntekt og fattigdom, psykiske plager og psykososiale og/ eller rusmiddelproblemer. Prosjektet med å danne et bilde av de mange situasjonene barna som kontakter BARsnakk er i, startet i slutten av 2015. Om lag 750 samtalelogger ble lest og analysert.  Rapporten presenterer to analyser: Chat-logger med barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer (del 1) og et fokusgruppeintervju med Chat-verter som har svart de samme barn og unge (del 2).

Konklusjon og implikasjoner (hentet fra rapportens sammendrag s.6-7):

De to delstudiene viser med all tydelighet at mange barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer, lever i en brutal virkelighet som kan betegnes som en form for fangenskap. Hverdagen preges av fysisk og psykisk vold, overgrep og omsorgssvikt. Mange barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer opplever å være fanget i sitt eget hjem, uten at noen vet hvor vanskelig de har det. Uten mulighet til å komme seg unna krenkelser, eller få beskyttelse mot vold og overgrep hjemme, på skolen eller blant jevnaldrende. Det er historier preget av dyp ensomhet og isolasjon, skamfølelse og manglende tro på egen verdi, samt manglende drømmer eller håp om et bedre liv.

Barna og ungdommene bekymrer seg for den som ruser seg, for andre i familien og seg selv. De tar på seg mye ansvar og oppgaver som er for store eller som oppleves krenkende. Mestringsstrategiene mange beskriver for å overleve er ofte (svært) destruktive, som understreker at mange av disse unge menneskene har internalisert det de opplever fra omgivelsene- at de ikke fortjener å ha det godt. Selvmord beskrives av flere som nødløsning for framtiden. Barna og ungdommene lever i en situasjon som utsetter dem for utpreget risiko og fare.

Muligheten til et anonymt møte med voksne med egne, liknende, bearbeidete erfaringer ser ut til å ha stor betydning for barna og ungdommene som logger seg på tjenesten. Chatvertenes innsats med å lytte, bekrefte, være til stede, og vise vei mot andre og bedre muligheter, synes uvurderlig. Chatvertene bidrar med å anerkjenne og akseptere den alvorlige situasjonen barna er i, samtidig som de viser dem hvilken kraft de har som har holdt ut og mestret tilværelsen så langt. De hjelper dem til å se hvordan de kan bruke denne kraften til å hjelpe seg selv videre. Dette kan være en nøkkel til hvordan hjelpere kan nå inn til barn og unge i liknende situasjoner.

Denne studien viser at voksne innenfor helsetjenester og skole ikke klarer å oppdage barn og unge som lever i familier med rusmiddelproblemer, vold og overgrep, og at familie og naboer også kan unngå å fange opp hvordan de har det. Resultatene fra denne studien viser at helsepersonell som møter foreldrene i forbindelse med behandling, og som møter barna i forbindelse med skolehelsetjeneste, lærere og ledere av fritidsaktiviteter for barn og unge må våge å spørre barna om hvordan de har det. De må også fortsette å følge opp ved mistanke om at de ikke har det greit.

Det er tydelig behov for tjenester hvor barn og unge kan nærme seg voksne, som kan være til hjelp uten at det er skremmende for de unge å ta kontakt. Slik som chattjenesten som beskrives i denne studien. Det er også behov for studier med formål å konkretisere ytterligere hvordan å fange opp disse barna og ungdommene og forstå mer om behovene de har. Videre må det settes i gang tiltak på systemnivå i tråd med dette.

Les rapporten >> Når lyset knapt slipper inn- en studie av chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer.

Du kan lese nyhetssak om rapporten på NRK HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)