Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

04.09.2014 | SIRUS-rapport 1/2014

I norske byer er det ulik narkotikabruk, narkotikapris og andel ikke-dødelige overdoser blant brukerne på gateplan. Det viser en undersøkelse Statens institutt for rusmiddelforskning har gjort blant narkotikabrukere på gateplan i syv norske byer.

Over1000 narkotikabrukere i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Kristiansand har blitt intervjuet. Rapporten beskriver blant annet brukernes bosituasjon, type rusmiddel som blir brukt, hyppighet av bruk, inntekt og narkotikapriser. Formålet med undersøkelsen er å gi et øyeblikksbilde av den illegale, såkalt «tunge» narkotikabruken i syv norske byer høsten 2013

Resultatene viste at type stoff som ble brukt varierte fra by til by. De som ble intervjuet i Oslo og Bergen skilte seg fra de andre byene, ved at en høy andel hadde injisert heroin. I Trondheim sa mer enn halvparten at de hadde injisert morfin. Stavanger/Sandnes skilte seg også ut, der svarte 32 prosent at de hadde injisert andre stoffer enn heroin, amfetamin eller morfin siste fire uker. Dette omfattet blant annet subutex, subuxone, metadon og GHB.

Det er også store prisforskjeller mellom byene når det gjelder kjøp av narkotika. De som ble intervjuet i Oslo oppga å ha betalt 200 kr for en brukerdose med heroin (0,2 g), mens brukerne i Stavanger/Sandnes, Trondheim og Tromsø hadde betalt 500 kr. En brukerdose amfetamin (0,2 g) oppga brukerne i Oslo og Stavanger/Sandnes å ha betalt 100 kr for, mens brukerne i Tromsø hadde betalt 200 kr.

Det var relativt få som rapporterte inntekt fra illegal virksomhet. 1/3 oppga stoffsalg som en inntektskilde, mens kun 11 prosent sa at de skaffet penger gjennom vinningskriminalitet. Enda færre (2 prosent) oppga prostitusjon som inntektskilde. I stedet oppga en hovedandel legale inntektskilder.

 

Les rapporten >> Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)