Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

22.11.2016 | Folkehelseinstituttet (2016)

Hvert år publiserer FHI (tidligere SIRUS) statistikk som viser antallet narkotikautløste dødsfall i Norge. Disse tallene stammer fra Dødsårsaksregisteret ved FHI, som ble publisert 2.november 2016.

Tallene fra 2015 viser at 289 personer døde i forbindelse med bruk av narkotika. Dette er en økning fra året før, hvor tallet var 266. Vi må tilbake til 2004 for å finne tilsvarende høye tall, selv om de årlige variasjonene ikke er store. Det er i hovedsak tre årsaker til de narkotikautløste dødsfallene i Norge; overdoser (forgiftningsulykker), selvmord og avhengighet (psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). I 2015 døde 221 personer av overdoser (ca 80 prosent), 37 på grunn av selvmord og 31 dødsfall knyttet til avhengighet. Inntak av narkotika kan ha betydning også ved andre dødsfall, f.eks ved sykdommer som smitter ved sprøytebruk (hepatitt og HIV) og ved trafikkulykker og annen voldsom død. Slike tall er ikke medregnet i denne rapporten.

I perioden 2003-2015 har dødsfallene variert rundt et relativt stabilt gjennomsnitt på 263 dødsfall pr. år. Siden 2003 har trenden vært at andelen over 44 år har økt, og andelen under 35 år er blitt redusert. Dette gjelder både menn og kvinner. I 2015 var 12 prosent av de døde over 60 år og ni prosent under 24 år. I 2015 var andelen kvinner 29 prosent.

De mest folkerike fylkene med eller nær store byer har flest narkotikautløste dødsfall. Det er Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag. Rapporten viser at antallet narkotikautløste dødsfall økte i Oslo og Rogaland i 2015, mens antallet ble redusert i Bergen.

Samlet sett var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioder i 2015. Forskerne bak rapporten vet ikke om stoffene som forårsaket dødsfallet var legalt foreskrevet av lege eller kjøpt illegalt.

I rapporten presenteres mulige forklaringer til trenden på 2000-tallet. 90 prosent av dødsfallene er knyttet til akutte forgiftninger. Trender vil da være knyttet til om det har vært endringer i hvor mange som inntar narkotika på en risikofylt måte, tilgang på stoffer og uventet høyere renhetsgrad av stoffet. Personer som har pause i bruken, eks er i fengsel eller behandling, har en forhøyet risiko om de tar en vanlig dose igjen. Lokale tilbud med hjelp til reduksjon av inntak og en mindre risikofylt inntaksmåte kan være nyttig. I tillegg vil et godt botilbud, helsehjelp og rehabilitering være forebyggende mot dødsfall. Siden det er så mange ulike faktorer som påvirker risiko for dødsfall, er det ikke uventet at antallet narkotikautløste dødsfall varierer fra år til år.

Helsedirektoratets oppstart av overdosestrategien i 2013 ser ikke ut til å hatt synlig effekt på antallet dødsfall i Norge på så kort tid.

Les rapporten >> Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)