Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

01.06.2015 | - en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk. Rapport fra Centralforbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Sverige (2015)

I 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om den svenske befolkningens bruk, misbruk og avhengighet av alkohol, narkotika og tobakk (ANT), samt ulike negative konsekvenser for pårørende. For å kartlegge endringer og stabilitet, ble et utvalg av informantene spurt igjen ett år senere. Studien bygger på data fra over 7072 personer i alderen 17-84 år, som svarte på de samme spørsmålene i 2013 og 2014.

Hovedformålet med undersøkelsen var å se på stabilitet og endringer for to grunnleggende typer av ANT-relaterte skader: skader på den som bruker rusmidlene og deres pårørende. Et annet formål var å se på hvilke faktorer som øker risikoen for at et problem skal ha øket eller minsket ett år senere.

Til tross for få signifikante forandringer totalt sett, viser det seg å være betydelige endringer i enkelte grupper. Blant alkohol- og narkotikaavhengige var omtrent halvparten kvitt sin avhengighet ett år senere, mens blant tobakkavhengige var omtrent en femtedel kvitt sin avhengighet. Risikoen for å ha utviklet ANT-problemer viste seg å være størst for de yngste (aldersgruppen 17-29 år), og dette gjaldt alle rusmidlene. Menn hadde en høyere risiko for å utvikle avhengighet av alkohol eller snus, sammenlignet med kvinner. Respondentene med lavest inntekt hadde en høyere risiko for å bli avhengig av alkohol eller narkotika/ legemidler, men en lavere risiko for å bli avhengig av snus.

Risikoen for å bli avhengig av alkohol øker om man drikker alkohol ofte og om man drikker store mengder på en gang. Betydningen av drikkemønstrene var tydelig og upåvirket av samtlige av de andre variablene, som kjønn, alder, inntekt, utdanning og fødeland.

Når det gjelder eventuelle endringer blant de pårørende viste studien ingen forandring totalt sett mellom 2013 og 2014, men også her var det individuelle forflytninger og ulikheter mellom det å være utsatt for andres rusmiddelbruk eller ikke. Nesten halvparten av respondentene som rapporterte negative konsekvenser av andres inntak av alkohol og røyking i 2013, var fortsatt utsatt i 2014. Statistiske analyser viser at kvinner og yngre aldersgrupper hadde en økt risiko for å ha blitt utsatt for andres ANT-bruk.

En viktig faktor for fortsatt å være negativt påvirket av andres drikking og røyking mellom 2013 og 2014 er en høyere opplevd alvorlighetsgrad av problemet. Dette kan tolkes som at desto større problemer den avhengige har til alkohol og røyking, desto verre er det for de pårørende å komme seg ut av problemene.

Les rapporten >> Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)