Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Noen å hate. HKH-rapport

15.01.2021 | Uteseksjonen i Trondheim

Jenter som utøver vold i Trondheim.

Uteseksjonen i Trondheim (USiT) har gjennomført en kartlegging av hvordan jenter som utøver vold og kriminelle handlinger opplever å bli møtt av hjelpeapparatet i Trondheim, og hvordan hjelpeapparatet på sin side møter denne målgruppen.  Uteseksjonen har i lengre tid, i likhet med politi, skole og barnevern, vært bekymret for jenters delaktighet i belastede miljøer og kriminell aktivitet. Bekymringen har også vært knyttet til jentenes unge alder og voldsbruk. 

Målet med kartleggingen var å få bedre kunnskap om jentene, ved å se etter fellestrekk i deres historier og opplevelser, for å sikre en bedre tilnærming og oppfølging av ungdommene. Herunder ønsket en at kartleggingen skulle bidra til kompetansen i hjelpeapparatet på hvordan en bedre kan forutse, intervenere og bistå disse jentene til riktig tidspunkt.

Kartleggingsteamet benyttet ikke foreldre eller foresatte som informanter til denne HKH-en. Dette fordi fokuset var å se på hvilke erfaringer målgruppen hadde gjort seg i møte med hjelpeapparatet og hvordan dette potensielt kunne bidra til å øke kunnskapen og kompetansen i de ulike tiltakene. 

Kartleggingsteamet utarbeidet blant annet en intervjuguide med ca. 40 åpne spørsmål som omhandlet temaer relevante for våre arbeidsmål. Spørsmålene ble justert noe med tanke på om vi snakket med ungdom eller hjelpeapparat. I tillegg inkluderte intervjuguiden bakgrunnsspørsmål og nøytrale spørsmål som potensielt kunne gi informasjon og bredere forståelse av hvordan informantene opplevde sin egen situasjon. I etterkant av hvert enkelt intervju ble det foretatt en analyse hvor relevante funn ble registrert og til sist sammenlignet med de øvrige intervjuene av ungdommene og hjelpeapparatet.

Kartleggingen viste blant annet:

  • Målgruppen bekreftet i stor grad hjelpeapparatets opplevelse av at volden som utøves hovedsakelig foregår mot jevnaldrende og ungdommer av samme kjønn. 
  • Selv om hjelpeapparatet hadde en oppfatning av at volden stadig blir grovere var ikke dette nødvendigvis noe ungdommene kjente seg igjen i. 
  • De kjente selv kun til noen få eksempler på både grov vold (i disse tilfellene vold hvor det var brukt gjenstander eller hvor offeret ble hardt skadet) og blind vold utført av jenter. Derimot var det flere som kunne fortelle om hyppig vold blant guttene. Både i forbindelse med konflikter men også som en måte å skaffe “kred”/respekt. 
  • Det kunne også handle om at guttene utfordrer hverandre og at vold mot tilfeldige eller kjente handlet om at enten måtte du gjennomføre eller tape ansikt. I slike tilfeller kunne jentene i miljøet ofte kjenne på et press om å delta for å hjelpe.

 Les hele rapporten her

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)