Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015

15.06.2016 | Rapport fra Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Lotteritilsynet (2016)

Høsten 2015 ble det i regi av Universitetet i Bergen gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Lotteritilsynet. Totalt 5485 personer i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, svarte på spørreskjemaet.

For å kartlegge omfanget av pengespillproblemer brukte forskerne bak studien Canadian Problem Gambling Index. Ut fra totalskåren ble respondentene inndelt i fire grupper; normalspillere/ikke-problemspillere, lavrisikospillere, moderate risikospillere og problemspillere.

Resultatene viste at omtrent 58 prosent hadde deltatt i pengespill i løpet av de 12 siste månedene, noe som ikke representerte en signifikant endring fra den forrige befolkningsundersøkelsen som ble gjennomført i 2013. 7,7 prosent av befolkningen havner i kategorien lavrisikospiller, 2.3 prosent som moderat risikospiller og 0,9 som problemspiller. Heller ikke her var det endring siden den forrige undersøkelsen. Sett i sammenheng med internasjonale studier på utbredelse, er problemomfanget i Norge relativt lavt. I nordisk sammenheng ser problemomfanget i Norge ut til å ligge omtrent på samme nivå som våre naboland.

Undersøkelsen viser at risikoen for å være moderat risikospiller/problemspiller var forhøyet hos; menn, de med lav utdannelse, de arbeidsledige/uføre/på attføring/på avklaringspenger, de som hadde fødested utenfor Norge og de som hadde deltatt i dataspill siste 6 måneder. Når det gjaldt deltakelse i ulike typer spill, dominerte tallspill og skrapelodd (ikke internett). Menn hadde deltatt mer hyppig enn kvinner i de fleste typer spill, med unntak av bingo i bingolokale, hvor det var flest kvinner. Yngre deltok relativt hyppigere enn eldre i nyere typer spill (typisk internettbaserte), mens det var mer vanlig blant eldre å spille mer «tradisjonelle» spill som hester, tipping og tallspill. Kasinospill, poker på internett, oddsspill og bingospill på nett (ikke Norsk Tipping) var de spill som ble oppgitt som problematisk å kontrollere/begrense.

En rekke mulige motiv for å delta i pengespill ble listet opp i spørreskjemaet. Omtrent 60 prosent av spillere oppgav ”for moro” og ”for å vinne” som motiv for å delta i pengespill.  Rapportering av ulike typer psykosomatiske symptomer steg generelt med pengespillproblemkategori (normalspiller, lavrisikospiller, moderat risikospiller, problemspiller).

Når det gjaldt dataspill, hadde 38.5 prosent deltatt i løpet av de siste 6 månedene. Dette var ikke endret sammenliknet med befolkningsundersøkelsen i 2013. Flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre hadde spilt. Overdreven dataspilling ble målt med Game Addiction Scale for Adolescents. Ut fra denne skalaen ble 96.7 prosent kategorisert som normaldataspillere, 2.8 prosent ble kategorisert som problemdataspillere og 0.5 prosent som dataspillavhengig. Heller ikke dette var signifikant endret siden befolkningsundersøkelsen i 2013.

 Å tilhøre kategoriene problemdataspiller/avhengig var relatert til mannlig kjønn, lav alder og å ha fødested utenfor Norge (Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika). Av dataspillerne hadde problemdataspillere eller avhengige, de siste 6 månedene brukt mer penger på innkjøp av spill, oppgraderinger og satset mer penger på utfall av spill de selv deltok i, sammenliknet med normaldataspillere. De som var problemdataspiller/avhengig rapporterte gjennomgående mer hyppig psykosomatiske symptomer enn normaldataspillerne/ikke-spillere. Av dataspillerne hadde i alt 42.8 prosent spilt via sosiale medier. Dette var mest hyppig blant kvinner og yngre.

Et av funnene i rapporten er at halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasino er risiko- og problemspillere. Dette har økt siden 2013, da tilsvarende tall var 1 av 3. Markedsføring fra utenlandske spillselskaper øker, og rapporten viser at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.  

Gå til rapporten >> Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)