Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. En kartleggingsundersøkelse

31.12.2013 | NOVA-rapport 13/13

Oppfølgingsprosjektet er et av delprosjektene under Ny Giv. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 15-21 år som står utenfor arbeid og utdanning. Prosjektet har tre nasjonale og felles innsatsområder: utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål fra videregående opplæring, styrking av samarbeidsrelasjoner mellom blant annet OT, NAV og skolene, kompetanseheving for ansatte i Oppfølgingstjenesten og andre som jobber med målgruppa.

Rapporten bygger på spørreundersøkelser av involverte aktører, det vil si ansatte i Oppfølgingstjenesten, NAV, skoleledere og unge som er i tiltak. I tillegg har studenter på to videreutdanninger i regi av Ny Giv deltatt i en spørreundersøkelse.
Resultatene viser stor innsats rettet mot ungdom som står utenfor utdanning og arbeid. Skoleåret 2012/2013 ble det registrert 137 tiltak rettet mot denne målgruppen. Et hovedfunn er at et stort antall av de igangsatte tiltakene har som målsetting å heve ungdommenes formelle kompetanse. Videre viser undersøkelsene at samarbeidet mellom instansene har blitt bedre, og at både planlegging av tiltak, veiledning og oppfølging av ungdom skjer i samarbeid med andre aktører. Det ser derimot ut til å være et potensiale for mer og bedre samarbeid mellom NAV og skolene, og mer samarbeid med fagopplæringen både for OT og NAV.

Ungdommene er gjennomgående fornøyd med tiltakene de har deltatt på, og opplever at de har hatt et positivt utbytte av deltakelsen. Åtte av ti tror det skal bli lettere å få en jobb, seks av ti har fått mer orden på livet sitt og halvparten har blitt mer motivert for videregående opplæring.

Denne rapporten omhandler skoleåret 2012/2013. Resultatene fra underveisrapporten vil senere bli oppdatert for skoleåret 2013/2014, og mot slutten av 2014 vil det bli gitt en samlet vurdering av hvordan Oppfølgingsprosjektet har fungert.

Les rapporten >> Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. En kartleggingsundersøkelse 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)