Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie

30.01.2015 | NOVA-rapport 1/15

I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd med å slutte eller har sluttet i videregående skole. Dette skulle blant annet skje gjennom å prøve ut opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål, og gjennom å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene som har ansvar for målgruppa. Det har også vært et mål å utvikle kompetansen til de ansatte i sektoren.

Det ble i 2013 utgitt en delrapport fra evalueringen. I denne hovedrapporten har forskerne fulgt opp analyser fra delrapporten, og det blir gitt en overordnet vurdering av hvordan Oppfølgingsprosjektet har fungert i skoleårene 2012/13 og 2013/14. Vurderingene baserer seg på analyser av tiltaksinnsatsen disse to årene, samt data fra spørreundersøkelser til ansatte i oppfølgingstjenesten, NAV og skolene. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse til ungdom på tiltak, og det er foretatt en omfattende kartlegging av hvilke tiltak som rettes mot målgruppen, og hvem som deltar i dem.

Hovedfunnene viser at samarbeidsrelasjonene er blitt styrket, Oppfølgingstjenesten har bedre oversikt enn tidligere, og flere unge har deltatt i alternative opplæringstiltak. Oppfølgingsprosjektet har derimot i mindre grad greid å treffe de mest risikoutsatte gruppene, de som har vært ute av arbeid og skole i mer enn ett år.

Resultatene viser også at Oppfølgingsprosjektet har bidratt til å øke oppmerksomheten om målgruppen og til økt bevissthet om nødvendigheten av å ha en helhetlig og samordnet tilnærming i arbeidet for å få flere utenfor opplæring og arbeid til å gjennomføre videregående opplæring. Videre tyder evalueringen på at tilbudet av tiltak som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål bør utvides. Kombinasjonsløp bør bli tilgjengelig innenfor flere fagområder og være mulig å søke seg til for flere av ungdommene i målgruppen.

 

Les rapporten >> Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)