Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

03.04.2017 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir har gitt ute Oppvekstrapporten 2017, som inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det, og hvilke fremtidsutsikter har de? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i rapporten.

Norge er et land preget av stor økonomisk velstand og gode materielle levekår for de aller fleste barn og unge. I tillegg har det vært et ønske å styrke andre viktige deler i barn og unges liv, som kognitiv og sosial utvikling, helse og familierelasjoner. Har vi i Norge de senere årene hatt nok fokus på at materielle vilkår er et viktig fundament som gir rom for utvikling på de andre arenaene? Det er et spørsmål som tematiseres i Oppvekstrapporten 2017.

I følge Oppvekstrapporten 2017 lever i dag hvert 10. barn i Norge i relativ fattigdom. Andelen har tredoblet seg i løpet av 14 år, fra 3,3 % i 2001. Det vil si at det er over 98 000 barn som lever i relativ barnefattigdom i Norge. Inntektsulikheten har steget jevnt siden tidlig på 90-tallet.

I tillegg til fakta og statistikk inneholder Oppvekstrapporten 10 frittstående fagartikler fra forskere med en bred faglig bakgrunn. Richard Wilkinson & Kate Pickett, Anders Bakken, Elisabeth Staksrud, Mira Aaboen Sletten, Lars B. Kristofersen og Ivar Frønes drøfter hvordan marginalisering påvirker og inntreffer på ulike arenaer i samfunnet. Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Kåre Hagen og Kjell G. Salvanes ser problemstillingene i lys av ulike strukturelle og økonomiske forhold. Bengt Lindstrøm gir avslutningsvis refleksjoner rundt livskvalitet hos barn og unge. Fellesnevneren er at artiklene beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stilling, er et bakenforliggende kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge får en vanskelig oppvekst.

Rapporten viser at barn som lever i relativ fattigdom, eller barn fra familier med lav sosioøkonomisk status, er mest utsatt for å oppleve negative livshendelser og marginalisering på en rekke livsarenaer. Bosituasjon, lokalmiljø, mulighet til deltakelse og aktiviteter, egen og foreldres helse, skoleprestasjoner og samspill i og utenfor familien blir satt under press når ressurssituasjonen er knapp.

Konsekvensene av negative barndomserfaringer er kumulative: sannsynligheten for å havne i en marginalisert posisjon er klart høyere hvis familien du vokser opp i sliter med økonomi eller ressursknapphet.

Oppvekstrapporten 2017 viser at levekårssituasjonen er av stor betydning på mange arenaer i barn og unges liv. Lever man i en presset ressurssituasjon er det en betydelig risiko for opphopning av en rekke marginaliseringsmekanismer på områder der barn skal trives og utvikler seg. Andelen barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt øker, og det generelle ulikhetsnivået i Norge øker. Vi har et høyt velstandsnivå i Norge, men vi må ikke la det bli en sovepute for å la være å bedre barn og unges oppvekstvilkår, poengteres det i rapporten.

Det konkluderes med at det fremover blir viktig å se sammenhenger mellom de ulike levekårsområdene, slik at vi kan se virkemidler og tiltak i sammenheng. Et viktig bidrag til dette er blant annet nettressurser barnefattigdom.no og oppvekststatus.no.

Les >> Oppvekstrapporten 2017 Økte forskjeller – gjør det noe?

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)