Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer

01.03.2021 | SINTEF på oppdrag av Helsedirektoratet

To år etter innføringen av pakkeforløp psykisk helse- og rus, viser evalueringen at det gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning, mer sammenhengende og koordinerte tjenester og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. 

Dette er rapport 2 i evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Første rapport tok i hovedsak for seg fagfolk i spesialisthelsetjenesten sine erfaringer første året. Denne rapporten tar for seg brukere og pårørendes erfaringer med tjenestetilbudet, samt fagfolk i tjenestene sine oppfatninger og erfaringer med pakkeforløp andre året etter innføring.

Datagrunnlaget er fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og fagfolk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Disse ble gjennomført høsten 2020.

Resultatene viser at det er bred enighet blant pasienter, brukere og fagfolk om at de overordnede målsettingene og intensjonene i pakkeforløp psykisk helse og rus er gode. Samtidig viser evalueringen at det er behov for mer kompetanse i tjenesten om hva brukermedvirkning innebærer og hvordan forløpskoordinatorene kan brukes mer i tråd med intensjonen.

Nærmere halvparten av pasientene og brukerne som ble intervjuet i forbindelse med evalueringen, var ikke klar over at de var i et pakkeforløp. Det fremgår at mange fagfolk unngår å bruke begrepet pakkeforløp av hensyn til pasientene og brukerne. Årsaken er at fagfolkene opplever begrepet som negativt.

Pasienter, brukere og pårørende er ifølge rapporten positive til pakkeforløp når de blir gjort kjent med innholdet, og ser at pakkeforløp vil være med å gi dem mer forutsigbarhet.

Evalueringen viser at pandemien har bidratt til at implementeringen av pakkeforløp mange steder har stoppet litt opp, eller har blitt satt noe tilbake.

Evalueringen er utført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

For mer informasjon og nedlastning av rapporten >> Helsedirektoratet.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)