Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

16.12.2014 | PasOpp-rapport nr. 6 2014 fra Kunnskapssenteret.

 For andre gang har Kunnskapssenteret gjennomført en undersøkelse blant inneliggende pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Les rapporten fra 2013 her.

Til sammen 101 offentlige og private døgninstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene, ble inkludert i undersøkelsen. Pasienter ved 96 av disse svarte. Totalt var det 1017 pasienter over 16 år som svarte på undersøkelsen. De har mye positivt å si om oppholdet og personalet, men flertallet etterlyser mer behandling.

Åtte av ti pasienter (83 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har følt seg trygge ved institusjonen. Nesten like mange (79 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har blitt møtt med høflighet og respekt av personalet. Nesten like mange svarte at institusjonen tok godt imot dem. Mer enn 50 prosent av de spurte svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» har hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog eller lege. Omtrent seks av ti svarte det samme på spørsmålet om de har fått hjelp med sine psykiske eller fysiske plager. Rundt halvparten svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» syntes at informasjonen om behandlingen var tilfredsstillende, at de hadde innflytelse på behandlingen og at den var tilpasset pasientens behov.

Hele 86 prosent av de som hadde vært innlagt tidligere var ikke fornøyd med oppfølgingen og ettervernet etter utskrivningen. De aller fleste pasientene syntes heller ikke at hjelpen fra kommunen er tilfredsstillende. I de kvalitative kommentarene som omhandler hjelp fra kommunen, beskrives både positive og negative erfaringer. Mange nevner at de ikke fikk hjelp med bolig og økonomi.

Hovedrapporten for denne undersøkelsen inneholder resultater på nasjonalt nivå. I tillegg er det utarbeidet regionale rapporter, rapporter for de ulike helseforetakene, private stiftelser og organisasjoner. Det er også laget institusjonsvise rapporter.

Les rapporten >> Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)