Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

18.11.2016 | Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016)

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med fagmiljøer utarbeidet en rapport med ti anbefalinger, for å sikre at barn i barnevernet får bedre helsehjelp.

Det er i følge rapporten godt dokumentert at det er stor forekomst av både somatiske og psykiske helsevansker og påkjenninger blant barn og unge i barnevernet. Mye tyder på at disse barna i liten grad benytter seg av helsetilbudet som finnes.

Rapporten oppsummerer den felles innsatsen som er gjort på dette området, og gir samtidig anbefalinger om videre prioriteringer i tjenestene. Direktoratenes anbefalinger har også fokus på å bedre tilgangen til andre barnevernsbarn, ikke bare dem som er i barneverninstitusjoner. I rapporten fremheves betydningen av god kartlegging av barnets behov, for å sikre riktig tiltak og ivareta behov for helsehjelp.

I rapporten kommer direktoratet med følgende ti anbefalinger;

  • Samarbeid om tidlig avdekking og utredning av hjelpebehov
  • Styrke allmennlegetjenester – etablere «barnevernslege»
  • Etablere «barnevernansvarlig» i psykisk helsevern for barn og unge
  • Økt bruk av digitale verktøy i behandlingen
  • Styrking av barnevernsinstitusjoner og samarbeid om barn med behov for døgnopphold i psykisk helsevern barn og unge
  • Bedre tilgjengelighet til psykisk helsetjenester for barn og unge i kommunen
  • Samordne og styrke rustilbud for barn og unge
  • Mer forpliktende samarbeidsavtaler
  • Styrke bruken av individuell plan
  • Avklare juridiske problemstillinger, og vurdere behov for lovendringer

Les rapporten >> Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)