Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rus og voksenbefolkningen- tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

23.02.2012 | KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene (2012)

Denne rapporten oppsummerer resultater fra et nytt prosjekt/undersøkelse som ble gjennomført i mars 2011. Over 10.000 yrkesaktive personer bidro med tallmateriale gjennom et webbasert kartleggingsbatteri bestående av ulike standardiserte spørreskjema.

Hovedmålene for prosjektet var å:

(1) Kartlegge alkoholvaner, alkoholbruk og alkoholkultur i arbeidslivet i et større (yrkesaktivt) utvalg ved hjelp av internettsurveys for å fremskaffe solide forskningsdata på feltet (Forskning).

(2) Tilbakemelde risikograd på alkoholvaner og potensielle forslag til tiltak til respondenter for å skape fokus, bevisstgjøring, motivasjon og eierskap til egne alkoholvaner (Tidlig intervensjon).

(3) Synliggjøre Stiftelsenes Bergensklinikkenes egen webbaserte selvhjelpsportal for alkohol, cannabis og kokain (Tidlig intervensjon/ behandling).

(4) Formidle kunnskapen generert fra det nylig avsluttede prosjektet ”Rus i Voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv” (Andreassen & Johannessen, 2011) via sentrale nasjonale mediekanaler i den hensikt å skape fokus på alkoholbruk og tidlig intervensjon av rus i arbeidslivet til flest mulig.

Rapport  er skrevet av dr. psychol. Cecilie S. Andreassen. (KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene)


Les rapporten >> Rus og voksenbefolkningen - tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)