Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015

19.07.2016 | Rapport fra Folkehelseinstituttet, Område for rettsmedisinske fag (2016)

Siden 1936 har Norge hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket, og dermed ikke har lov til å kjøre bil eller føre andre motorkjøretøy (jf. Vegtrafikkloven). Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2 promille. For ulovlige narkotiske stoffer og rusgivende legemidler har man tidligere ikke hatt slike faste konsentrasjonsgrenser, men med virkning fra 1. februar 2012 ble dette innført (omtalt som straffbarhetsgrenser) for 20 andre rusgivende stoffer. Denne listen ble utvidet med åtte nye stoff fra 1. februar 2016 slik at det nå foreligger straffbarhetsgrenser for 28 legemidler og rusmidler i tillegg til alkohol.

I 2015 ble det utført rusmiddelanalyser i nesten 8000 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. I tillegg kommer 2160 pusteprøver for alkohol med bevisinstrumentet Evidenzer Mobile 240.

Resultatene viser at det fortsatt er alkohol, cannabis og amfetamin som hyppigst påvises i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for kjøring i påvirket tilstand. Forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere år. Selv om Ecstacy-forekomsten er lav, har den økt kraftig og er den høyeste på mange år. Det er påvist flere nyere rusmidler, som syntetiske cannabinoider og andre NPS (nye psykoaktive stoffer), selv om frekvensen for de enkelte stoffene er lav.

I 5989 av sakene ble det utført analyse for alkohol og over 40 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Dette er en økning fra 2014 da det var cirka 5860 tilsvarende saker. I snitt ble det påvist cirka tre ulike stoffer i samme blodprøve.

I sakene hvor kun alkohol ble analysert, var 97 prosent av prøvene positive. I saker hvor både alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer ble analysert, inneholdt 93 prosent av blodprøvene ett eller flere av disse stoffene.

Et kapittel i rapporten viser resultatene fra de ulike fylkene. Alkohol er det rusmiddelet som er hyppigst påvist i alle fylker. I de fleste fylkene er det cannabis som kommer på andreplass når det gjelder bilførernes rusmiddelbruk. Unntakene er i Telemark og Hedmark, hvor det er funnet mer amfetamin enn cannabis i analysene. Et annet unntak er Hordaland og Aust-Agder hvor det ble funnet en høy andel av Rivotril, som er et av de mest potente/sterkeste medikamentene innenfor gruppen benzodiazepiner.  Den fylkesvise oversikten viser også at antall saker med kokain har økt. Dette gjelder spesielt Oslo, Akershus og Østfold.

Les rapporten >> Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)