Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusmidler i Norge 2014

25.03.2015 | Rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 2014

 

2014-utgaven er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet. I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Rapporten viser blant annet at menn drikker alkohol oftere enn kvinner, og kjønnene drikker også ulike typer alkohol. Blant kvinnene består 60 % av alkoholforbruk av vin, 26 % av øl, 9 % brennevin og 5 % rusbrus. Når det gjaldt alkoholforbruket blant menn består det av 54 % øl, 27 % vin, 18 % brennevin og 1 % rusbrus. De som er 45 år og eldre drikker oftere enn de som er yngre, men de yngre er oftere beruset.

Når det gjelder bruk av vanedannende legemidler er det også ulikheter mellom kjønnene og aldersgruppene. En større andel kvinner enn menn bruker sovemidler og beroligende midler, og det er mer bruk av vanedannende legemidler blant eldre enn i yngre aldersgrupper.

Rusmidler i Norge 2014 viser at færre røykere kjøper sigarettene sine i Norge. Nærmere 90 % av sigarettene ble anskaffet i hjemlandet i begynnelsen av 1990-årene, dette har i de påfølgende 20 år blitt redusert til ca. 62 %. Omtrent 22 % av sigarettene kjøpes i Sverige eller Danmark, mens resten anskaffes via taxfree og utlandet for øvrig.

Andelen i befolkningen som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder ser ut til å være stabil rundt 4-5 %. Av disse er det flere menn enn kvinner, og flesteparten er under 35 år.

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989 som et samarbeid mellom det daværende Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Fra 2001 har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) stått som utgiver.

Gå til «Rusmidler i Norge 2014» >> sirus.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)