Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Samhandlingsstatistikk 2014-2015

27.01.2016 | Helsedirektoratet (2016)

Helsedirektoratets har ansvar for å følge utviklingen i helse- og omsorgssektoren både generelt og spesielt i forhold til samhandlingsreformen. Reformen skal være nyttig for offentlige helsemyndigheter, regionale helseforetak og helseplanleggere i kommunene. Den skal være et virkemiddel for mer helthetlig og koordinert pasientbehandling og gjøre pasientforløpene mellom sykehus og kommune enklere og gi mer koordinerte tjenester og helhetlig behandling.

Formålet med denne rapporten er todelt:

  1. Å gi komparativ informasjon og hovedtall for utviklingen i ressursinnsats og aktivitet i primær og spesialisthelsetjenesten.
  2. Å følge med på særlige insentiv og fokusområder innen samhandlingsreformen for å kunne vurdere utviklingen i henhold til de målene som ble satt for reformen.

Del 1 i rapporten heter «Sammenlignende statistikk for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten» og tar for seg områdene kostnader til helse- og omsorgstjenester, pasienter og mottakere av helse- og omsorgstjenesten og årsverk i helse- og omsorgstjenestene.

Del 2 heter «Samhandlingsreformen» og omhandler kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, pasienter og mottakere av helsetjenester innen psykisk helse og rus, habilitering, rehabilitering og individuell plan. Meldingsutveksling, frisklivssentraler, korttidsplasser og korttidsopphold, hjemmetjenester i kommunene, liggedager for utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser av utskrivningsklare pasienter blir også beskrevet.

 

Les rapporten >> Samhandlingsstatistikk 2014-2015

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)