Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet

25.02.2015 | Rapport fra Folkehelseinstituttet 2015:2

Rapport 2015:2 fra Folkehelseinstituttet (fhi) er den femte rapporten i et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og FHI som omhandler betydningen av barnehager. I denne rapporten er det fokus på sårbare barn, og data er hentet fra Den norske mor og barnundersøkelsen.

I denne rapporten har forskerne tatt utgangspunkt i barns ulike behov for tilrettelegging og oppfølging. De har undersøkt betydningen av kvalitet i barnehagen for sårbare barn og for barn ellers. Med sårbare barn i denne rapporten menes barn som har en nevrobiologisk risiko, for eksempel i form av at de er født for tidlig, har lav fødselsvekt, eller har et vanskelig temperament i spedbarnsalder. Dette er barn som kan tenkes å være mer avhengig av god kvalitet i barnehagen enn andre, og som kan være sårbare for den risikoen dårlig kvalitet kan utgjøre. Disse barna kan derfor i større grad tenkes å bli påvirket av kvaliteten på barnehagen.

Data fra nesten 7 000 barn i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa), med informasjon hentet både fra barnehagene og fra foreldrene til barna utgjør grunnlaget for denne rapporten. 

Studien viser at god kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn. Faktorene som synes å virke inn på barna er blant annet plass til læringsaktiviteter, utdanning hos personalet, relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barnehagen og gruppestørrelse.

For sårbare barn kan dårlig kvalitet i barnehagen påvirke utviklingen deres i negativ retning over tid, mens god kvalitet ser ut til å forebygge utviklingen av vansker over tid. Dersom barnehagen skal fungere som en forebyggende arena er det spesielt betydnings­fullt at den har god kvalitet.

 

Gå til rapporten >> Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)