Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Seksuell trakassering i arbeidslivet

06.06.2017 | FAFO

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg

Forskningsstiftelsen FAFO har undersøkt omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant, og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. I følge SSBs nasjonale levekårsundersøkelser ligger disse bransjene på topp når det gjelder opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Rapporten viser at mange utsettes for seksuell trakassering i jobbsammenheng, og at det varierer hvordan arbeidsgiver følger opp slike tilfeller. Uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom kan være fysisk, en kategori som spenner fra uønsket berøring til voldtekt og voldtektsforsøk. Den kan være verbal, som omfatter seksuelle hentydninger og kommentarer, og ikke-verbal, som nærgående blikk, blotting, vising av bilder med mer.

Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant overnevnte medlemmer i Fellesforbundet og  Fagforbundet, samt kvalitative intervjuer med tolv arbeidsgivere.

Omtrent en femtedel av de spurte har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene. I hotell og restaurant er det 21 prosent, mens det gjelder 18 prosent i helse og omsorg. Medlemmer i begge forbund har opplevd både fysisk, verbal og ikke-verbal seksuell trakassering, og for mange har dette skjedd flere enn ti ganger de siste tre årene.

Ansatte i hotell og restaurant beskriver for det meste situasjoner med verbal seksuell trakassering. Flere av eksemplene dreier seg om kunder som er påvirket av alkohol.  «Kommentarer om kropp, utseende og seksuelle forslag skjer omtrent daglig», sa en. En annen utdypet: «Når kunder blir nektet servering, går det på at du er stygg og synd at man ikke har kommet lenger i livet.» En tredje fortalte at sjefen hadde oppfordret henne til å stille med dyp utringning på jobb for å lokke kunder.

Medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst seksuell trakassering fra brukere og pasienter. Ofte er dette en konsekvens av pasientens diagnose og sykdomsbilde.  Konsekvensene for den enkelte er mistrivsel i jobbsituasjonen. I begge forbundene har medlemmer hatt sykefravær som helt eller delvis skyldes seksuell trakassering på jobben.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsgiver har også plikt til å forebygge og forsøke å hindre seksuell trakassering. Arbeidstakerne har på sin side plikt til å varsle dersom de får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Dette er en arbeidsmiljøutfordring som får lite formell oppmerksomhet i virksomhetene. Kun 9 prosent svarer at arbeidsplassen har en handlingsplan med konkrete mål om å forhindre uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering. 19 prosent svarer at det finnes retningslinjer/varslingsrutiner for seksuell trakassering, mens om lag halvparten av de spurte ikke vet om det finnes handlingsplaner eller varslingsrutiner.

Arbeidsgiverne har likevel tiltro til at ansatte rapporterer seksuell trakassering dersom de blir utsatt for det.  Oftest blir de tilfellene som rapporteres, varslet og forsøkt løst på laveste nivå. I alvorlige saker kobles bedriftshelsetjeneste, HR-avdeling eller verneombud/tillitsvalgte inn. Tilfeller hvor sjefen(e) står for den seksuelle trakasseringen, kan være vanskeligere å håndtere. Rapporten gir flere eksempler på medlemmer som mente de ville miste jobben dersom de fortalte om den seksuelle trakasseringen de hadde opplevd.

Les rapporten >> Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)