Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skolen: Arena for rusforebygging

05.09.2017 | Actis-rapport 2:2017

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging. Skolen gir tilgang til foreldre og elevenes jevnaldrende, de viktigste påvirkningsaktørene for rusatferd. I følge rapporten er derfor skolene en av våre viktigste forebyggingsarenaer, både for å gi kunnskap om rus, og for å fange opp elever som har problematisk rusbruk, slik at de kan få hjelp så tidlig som mulig.

Datagrunnlaget i denne rapporten bygger på tre ulike kilder;

  1. Representativ spørreundersøkelse blant 747 unge i alderen 15-20 år fra juni 2016.
  2. Kartlegging blant elever på VGO, distribuert via elevorganisasjonens tillitsvalgnettverk.
  3. Kartlegging blant 452 lærere i grunnskolen og videregående skole.

Resultatene viser at både elevene og lærerne som har deltatt, kjenner til at det omsettes narkotika ved skolen.  20 prosent av ungdommene i spørreundersøkelsen kjenner til at elever har møtt ruset til undervisningen. I kartleggingen forteller 13 prosent av lærerne at de har hatt elever som har møtt ruset til undervisningen, eller at de har hatt mistanke om dette.

Elevene i kartleggingen er positivt innstilt til kvaliteten på rusundervisningen. 43 prosent mener rusundervisningen setter elevene i stand til å ta gode rusvalg. Likevel svarer 39 prosent at de er uenige eller litt uenige i at rusundervisningen har effekt på rusbruken i ungdomsmiljøet.

Mens hovedtyngden av elevene mener rusundervisningen bør foregå på 8.trinn, oppgir lærerne at dette skjer på 9.trinn. Elevene sier seg i stor grad enige i påstander om at rusundervisningen om alkohol og hasj/marihuana kommer for sent, etter at mange har prøvd.

I læreplanverket er det oppgitt tidspunkt for introduksjonen til ulike temaer i rusmiddelundervisningen. Det anbefales at undervisningen om alkohol introduseres på slutten av mellomtrinnet og at undervisningen om illegale rusmidler introduseres mot slutten av ungdomstrinnet.

Rapporten inneholder resultater på følgende tema: Kjøp og salg, bruk av rusmidler på skolen, forstyrret undervisning, tilgang til rusmidler, oppfølging av elever, samtaler om elevers rusbruk, foreldreinvolvering, rusundervisningen, foreldre mer inkludert i rusforebyggingen, tidspunkt for rusundervisning, innholdet i rusundervisningen, undervisningens form og lærerutdanningen.

Du kan lese rapporten HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)