Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sluttrapport for BiRus 2009-2012. Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

18.10.2012 | Rapport fra Rusbehandling Midt-Norge, Kompetansesenter rus, Midt-Norge (2012)

Gjennom BiRus-prosjektet har barna til pasienter i rusbehandling blitt mer synlige, og det er innført rutiner og en systematisk tilnærming til barna når mor eller far er til behandling.

Dette kommer frem i en sluttrapport for et regionalt prosjekt i Helse Midt-Norge som kalles BiRus 2009–2012 Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker. Målsettingen med prosjektet var at behandlerne skulle få kunnskap og rutiner for å ivareta barna, foreldrene skulle få innsikt og kunnskap om hvordan de kan ivareta barnas behov, og barna skulle få informasjon og nødvendig oppfølging. I tillegg var målsettingen å utvikle verktøy til arbeidet, kalt Barnespor.
 
I 2010 kom endringer i Helsepersonelloven som pålegger helsepersonell å bidra til at barn får informasjon og nødvendig oppfølging dersom forelderen har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. I spesialisthelsetjenesten er man i tillegg pålagt å ha barneansvarlig personell til å koordinere arbeidet med barn som er pårørende.
 
BiRus 2009–2012 har vært et tilbud om nettverksorientert arbeid for barneansvarlige fra enheter innen rus og psykiatri. Det ble opprettet fagnettverk både i Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Rapporten beskriver temaene i samlingene og betydningen av nettverkene for de barneansvarlige. Rapporten beskriver også ulike tiltak som enhetene har utviklet i prosjektperioden. Dette har vist seg å være et langsiktig utviklingsarbeid. Det krever tid å få barneperspektivet integrert i voksenbehandlingen.
 
Rapporten gjengir også litt av følgeevalueringen av BiRus-prosjektet. Denne viser at lovendringen medførte store organisatoriske endringer for enhetene, og at lederinvolvering var helt avgjørende.

Les rapporten >> Sluttrapport for BiRus 2009-2012. Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)