Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV

24.02.2016 | Kjetil Frøyland, Tatiana Maximova-Mentzoni og Knut Fossestøl

Dette er en evaluering av utviklingsarbeidet rettet mot utsatt ungdom i utvalgte NAV- kontor. Målgruppen er ungdom i alderen 14-25 år som står i fare for å utvikle rusmiddel- eller atferdsproblemer, eller som står i fare for å falle ut eller allerede hadde falt ut av videregående opplæring. Det hele er forankret i den politiske plattformen Soria Moria II (2009-2013)
Arbeidsforskningsinstituttet har fulgt prosjektkommunene i årene 1012-2015. Det foreligger også to delrapporter, men dette er sluttrapporten fra evalueringen.

Formålet med satsningen var tjenesteutvikling i NAV gjennom modellforsøk, utviklings- og kompetansetiltak. Sentrale mål var bl.a. forebyggende arbeid ovenfor ungdom, utvikle modeller for samarbeid innad i NAV, mellom NAV og andre kommunale tjenester, få erfaring med koordinering, samordning og kjeding av eksisterende tiltak. Det var videre viktig å utvikle tilrettelagte tiltak og virkemidler for ungdom, styrke NAV-kontorets oppsøkende og utadrettede arbeid ovenfor ungdom og sikre tett individuell oppfølging og los-funksjonen.

Utviklingsprosjektenes erfaringer viser at det er mulig å få til konstruktivt og godt helhetlig sosialfaglig oppfølgingsarbeid for utsatte ungdommer med store bistandsbehov. Nøkkelen er å etablere et konstruktivt samarbeid med ungdom og samarbeidspartnere, og følge tilstrekkelig opp.

 

Les rapporten >> Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV
Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder
.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)