Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og ungdom

10.11.2020 | NIBR ved OsloMet

Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I 0-24 samarbeidet utgjør støtte- og veiledningsressurser et sentralt virkemiddel for å fremme økt tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på tjenestenivået i kommunene. Denne rapporten undersøker kommuners kjennskap til, og bruk av slike støtte- og veiledningsressurser. For å forstå bruken av støtte- og veiledningsressurser skisseres et analytisk rammeverk hvor disse virkemidlene forstås som en type eksterne føringer som kommunene forholder seg til. Både trekk ved virkemidlene så vel som kommunene kan betinge hvordan støtte- og veiledningsressurser mottas og legges til grunn for lokale prosesser.

Forskerne har gjennomført en kartlegging av virkemiddelapparatet på 0-24 sektorene (totalt 124 virkemidler). I tillegg har de foretatt en survey- og intervju-undersøkelse blant kommunale sektorledere på helse- og omsorgsområdet og på oppvekst- og opplæringsområdet.

Undersøkelsen viser hvordan trekk ved virkemiddelapparatet og den lokale konteksten påvirker hvorvidt og hvordan støtte- og veiledningsressurser benyttes i det tverrsektorielle samarbeidet som finner sted på tjenestenivået i kommunene. Gjennomgangen av virkemiddelapparatet dokumenterer en omfattende og spesialisert tilbudsside, hvor brorparten av virkemidlene produseres og forvaltes innenfor den enkelte sektoren. Analysen av survey-dataene viser at lokal kjennskap til, og bruk av virkemidlene varierer i forhold til ulike typer støtte- og veiledningsressurser. De kommunale tjenestene har stort sett nytte av de ressursene de har tatt i bruk.

Ved hjelp av intervjuer og kvalitative survey-data belyser forskerne nærmere lokale erfaringer med tverrsektorielt samarbeid og bruken av støtte- og veiledningsressurser i dette arbeidet. Et hovedfunn er at virkemiddelapparatet oppfattes både som omfattende og sektorspesifikt, noe som gjør det vanskelig for de kommunale tjenestene å orientere seg i bredden av det som foreligger av relevante støtte- og veiledningsressurser. Basert på funnene anbefales enkelte justeringer i organiseringen og forvaltningen av virkemiddelapparatet.

 

Les rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)