Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse

05.04.2018 | Helsedirektoratet

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Et styrkebasert perspektiv har utspring i en salutogen tenkning som flytter oppmerksomhet mot de positive aspektene ved helse, og de psykososiale forholds betydning for å kunne leve et godt liv. Viktige faktorer er opplevelsen av mening, tilhørighet, muligheten for deltagelse og mestring. Et styrkebasert perspektiv kan supplere rådende strategier, med tanke på arbeid med ulikhet i helse. Det kan også bidra med supplerende teorier og metoder om hvordan innbyggere kan involveres som samarbeidspartnere i arbeidet med å skape god helse og livskvalitet.

Hovedfokuset i denne rapporten er hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk for å involvere innbyggerne som aktive medskapere av helse og livskvalitet, og som tilnærming for å utvikle et (mer) innbyggerledet lokalt folkehelsearbeid.

Rapporten består av seks kapitler, hvorav de to første kapitlene gir en innføring i sentrale begreper og teorier som ligger til grunn for styrkebaserte endringsprosesser. Videre presenteres Appreciative Inquiry og fagfeltet positiv organisasjonsforskning. Aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry (AI) er ifølge rapporten et av de ledelsesverktøyene som det refereres mest til når det dreier seg om styrkebaserte endringsprosesser. De siste kapitlene er mer praksisrettet, og presenterer flere eksempler på hvordan styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet. Selv om dette er et ungt og framvoksende fagfelt i folkehelsesammenheng, finnes det mange internasjonale erfaringer å lære fra. Dette kapitlet trekker veksler på erfaringer fra Norge, England og New Zealand.

Rapporten er utarbeidet av Bjørn Hauger, phd- stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Re kommune og Vrije Universitet, på oppdrag av Helsedirektoratet.

 

Du kan lese rapporten HER 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)