Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Taking control: Pathways to drug policies that work

24.09.2014 | Rapport fra Global comission on drug policy (2014)

Global comission on drug policy har blitt en betydelig politisk stemme på internasjonale arenaer, og i går lanserte de sin fjerde rapport siden 2001. Utvalget har som formål å initiere til en kunnskaps- og evidensbasert debatt, på internasjonal nivå, om human og effektive metoder og tiltak for å redusere skader av narkotikabruk.

I rapporten «Taking Control « viser utvalget til at det etter deres vurdering har skjedd en rekke positive endringer både på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det omfatter både avkriminalisering av bruk og brukere, etablering av skadereduksjonstiltak og legalisering av medisinsk cannabis.

Utvalget hevder at den internasjonale linjen med forbud, kontroll og straff, etter 40 år har vist seg å være mislykket. Det har vært en økning i bruk, produksjon av illegalt opium og stadig nye psykoaktive og syntetiske stoffer dukker opp. Videre slår rapporten fast at rådende narkotikapolitikk utgjør både en trussel mot folkehelsen og samfunnets sikkerhet. De helsemessige omkostningene omfatter både manglende kontroll av innholdet i dopet, hiv- og hepatitt C spredning, og kriminalisering som hindrer mennesker med rusproblemer tilgang til helsetjenester og hjelp.

I tillegg reiser rapporten problemstillinger knyttet til at forbudslinjen har skapt et svart økonomisk profittmarked for organiserte kriminelle. Den undergraver menneskerettigheter og medborgerskap, og fremmer stigmatisering og diskriminering av individer og grupper generelt. Utvalget peker også på den enorme ressursbruken når det gjelder lovhåndhevelse og sanksjoner.

I rapporten foreslår utvalget blant annet følgende tiltak; stater må sikre rettferdig tilgang til helsehjelp for alle, avkriminalisering av eget bruk og besittelse, at oppmerksomheten og ressursene brukes til å bekjempe grov kriminalitet, redusere organisert kriminelle og narkotikakartellers makt. Det anbefales at stater tillater og stimulerer til ulike forsøk for å finne beste løsning på et legalisert regulert marked, i første omgang for kannabis, kokablader og noen former for psykoaktive substanser.

 

Les rapporten >> Taking control: Pathways to drug policies that work

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)