Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tidlig intervensjon på rusområdet. Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer

18.07.2007 | Sosial- og helsedirektoratet (2007)

Sosial- og helsedirektoratet har i perioden 2003-2006 fått flere oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til tidlig intervensjon på rusområdet. Oppdragene har de senere år blitt formulert som et behov for å utarbeide en nasjonal strategi for tidlig intervensjon på rusområdet. Dette dokumentet er et samlet svar på de ulike oppdragene. Dokumentet har derfor et forholdsvis vidt fokus, og må betraktes som et overordnet dokument om tidlig intervensjon på rusområdet. Sosial- og helsedirektoratet foreslår at dokumentet følges opp med utforming av konkrete handlingsplaner og aktiviteter på områdene dokumentet peker på. Som del av dette arbeidet må juridiske aspekter knyttet til personvern og taushetsplikt behandles. Dette perspektivet er ikke trukket inn i arbeidet med dette overordnete dokumentet.

To arbeidsgrupper har vært nedsatt i arbeidet med tidlig intervensjon. Dette dokumentet er den siste arbeidsgruppas forslag til nasjonal strategi. Forslaget ble overlevert Sosial- og helsedirektoratet desember 2006. Bidragene fra den første arbeidsgruppa har vært utgangspunkt for den andre arbeidsgruppas arbeid, og er vedlagt som appendiks.

Vi håper at departementet finner dokumentet klargjørende i forhold til tidlig intervensjonstenkning på rusområdet, og at dokumentet kan være et bakgrunnsdokument for departementets eventuelle beslutninger om videre satsning på tidlig intervensjon på rusområdet.

 

Tidlig intervensjon på rusområdet. Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer