Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tiltak for fattige barn og unge

13.01.2010 | Fafo-rapport 2010:19

Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Fafo-rapport 2010:19

Gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) siden 2003 gitt tilskudd til fattigdomstiltak rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer i 23 kommuner og 7 prioriterte bydeler i Oslo. Et av hovedformålene med tilskuddsordningen er utvikling av kunnskap om gode målrettede tiltak som kan motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det har vært mulig å søke tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter, tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning, og til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer. 

I denne rapporten evalueres tilskuddsordningen for perioden 2003–2009. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NOVA på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I arbeidet med prosjektet har vi skilt mellom to nivåer for evalueringen – evaluering av selve tiltakene samt evaluering av måten tilskuddsordningen blir forvaltet i de kommunene/bydelene som er med.

>>Tiltak for fattige barn og unge 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)