Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Under brua. En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland

31.01.2017 | Rapport fra Oslo kommune, Velferdsetaten (2017)

Denne rapporten baserer seg på kartleggingsmetoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). HKH gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder, for så å legge tilrette og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.

I denne kartleggingen har unge menn, som selger rusmidler i området under brua på Vaterland, fortalt om sin hverdag og livssituasjon. De har delt sine utfordringer og fortalt hva de ønsker og trenger hjelp til. Representanter fra politi, ulike hjelpetjenester og lokalmiljøet på Grønland, som har god kjennskap til denne gruppen, har også bidratt med sin kunnskap og sine erfaringer.

I følge rapporten er det vanskelig å si nøyaktig hvor mange menn som er tilknyttet selgermiljøet på Vaterland, men trolig er det 70-80 personer. En del av mennene er i landet uten lovlig oppholdstillatelse. Denne kartleggingen har først og fremst fokus på de mennene som har oppholdstillatelse, og dermed har ordinære rettigheter i Norge. Denne målgruppen er i hovedsak unge voksne mellom 18 og 26 år med flerkulturell bakgrunn. De er fra ulike bydeler i Oslo og noen er fra andre nærliggende kommuner. Mange har vokst opp i barnerike og fattige familier, har falt ut av skolen og mangler arbeidserfaring.

Selgermiljøet på Vaterland preges av intern konkurranse, konflikter og vold, men også samhold og samarbeid. Politiet er ofte aktive i området og de aller fleste i selgermiljøet har fått både bot og bortvisning, som reaksjon på den illegale virksomheten de bedriver. De som deltar i selgermiljøet må jobbe for å sikre seg kunder, de må unngå å bli tatt av politiet og de må være på vakt for konflikter som kan føre til vold.

Mange i selgermiljøet har sammensatte utfordringer i sin livssituasjon. De fleste bruker rusmidler, i hovedsak cannabis og alkohol. Mange mangler et trygt sted å bo, og har hverken utdanningen eller arbeidserfaringen som kreves for å få seg en jobb. Noen har midlertidige oppholdstillatelser som de har vanskelig for å følge opp, noe som fører til nye utfordringer. Mange er skeptiske til det formelle hjelpeapparatet, og har en høy terskel for å søke hjelp.

Kartleggingen avdekker at de unge mennene i selgermiljøet har behov for;

  • Botilbud med oppfølging, basert på sine individuelle behov.
  • Hjelp til å styrke sin kompetanse, for å gi dem bedre muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet.
  • Behov for oppfølging av én kontaktperson, som de kan bygge en trygg relasjon med, og som kan følge dem på tvers av ulike hjelpetilbud.

For øvrig er det viktig å utvikle og forskjønne området på Vaterland, og styrke den forebyggende innsatsen overfor barn og unge i bydel Gamle Oslo. Unge som vokser opp i bydelen trenger flere fritidstilbud og uformelle steder å være. Mange foreldre har behov for grunnleggende informasjon om rusmidler og konsekvenser ved bruk. Mange vet lite om hva som foregår i ulike ungdomsmiljø og de trenger god veiledning og støtte i sin foreldrerolle.

Les rapporten >> Under brua.  En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Les pressemelding >> Under brua - utenfor samfunnet

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)